Radosť. Čo znamená „rozhodnúť sa pre radosť“ vo svete plnom chaosu, bolesti a stresu? Vyžaduje si to odo mňa, aby som svoj smútok, zármutok a bolesť držala v sebe a niečo predstierala? Musím mať na to, aby som mohla prežívať radosť, všetko vyriešené? Ako mi správa o Kristovi prináša radosť dnes?

V našej tretej adventnej lekcii sa pozrieme na slovo radosť a preskúmame, ako vyzerala u samotného Krista, a u tých, ktorí žili po Jeho boku v období Jeho služby, vrátane novovzniknutej Cirkvi (po Jeho nanebovstúpení). Aké okolnosti sprevádzali každého z nich a čo sa z nich môžeme naučiť, aby sme získali radosť vo svojom živote my dnes?

Ukážka

Fotografia: Kelly Sikkema/Unsplash