Skupinková edícia posúva našu pripravenú mládež ďalej do života skupinky i jednotlivca. Ak ste Adventnú sériu: Pokoj nepoužili na mládeži, stále z nej môžeš vytiahnuť hlavné myšlienky a texty a použiť ich ako tému na skupinke, ku ktorej nájdeš ďalšie praktické nápady nižšie.

Diskusné otázky 

 1. Bolo v téme niečo, čo si počul prvýkrát?
 2. Čo si myslíš o myšlienke Šalomu (pokoja), ako hlbokého pocitu pohody, ktorý prichádza, keď je prítomná celistvosť, zmierenie a spravodlivosť? 
 3. V ktorej oblasti života práve teraz nemáš pokoj? (konflikt, úzkosť)
 4. Ako aspekty Šalomu a Eirene ovplyvňujú túto oblasť konfliktu alebo úzkosti? 
 5. Znamená „mať pokoj“, že nebudeme mať ťažkosti?

Skupinková aktivita

 1. Vianočný Scavenger Hunt.
 2. Spravte si na veľkom papieri slovnú mapu. S ohľadom na to, čo o Bohu z Biblie viete, vymenujte spôsoby (myšlienky, činy alebo slová), ktorými môžu ľudia prinášať Bohu radosť.
 3. Nájdite verše o pokoji, napíšte ich kaligraficky na pekný papier a darujte ich ako vianočné darčeky či pohľadnice. 
Scavenger Hunt

Scavenger Hunt je zábavná aktivita, v ktorej úlohou je splniť čo najviac vecí zo zoznamu. Za každú splnenú úlohu dostanete daný počet bodov. Nezabudnite si všetko zaznamenať a mať fotku alebo video ako dôkaz!

Hra začína po skončení skupinky a máte týždeň na jej splnenie. Na ďalšom stretnutí si ukážte fotky a videá a odmeňte človeka s najväčším počtom bodov.

Ak sa tak rozhodnete, môžete ju hrať ako jednotlivci, alebo v dvojiciach či menších tímoch.

5 BODOV

 • Nájdi dom, ktorý je vianočne vyzdobený
 • Nájdi vianočné svetielka
 • Napíš alebo povedz niekomu (komu to často nehovoríš), že ho máš rád

10 BODOV

 • Zahraj sa na zviera, ktoré mohlo byť v jasliach, kde sa narodil Ježiš
 • Napíš vlastný vianočný príbeh pre deti
 • Použi plán rozjímania na tento týždeň

15 BODOV

 • Zapískaj si, zahmkaj, alebo zaspievaj melódiu akejkoľvek vianočnej piesne 
 • Daj niekomu vianočný darček
 • Sprav vo svojom dome, okolí alebo škole/práci skutok služby, ktorý by požehnal niekoho iného

20 BODOV

 • Zaspievaj vianočnú koledu niekomu, kto dnes potrebuje nádej
 • Pozvi niekoho, aby sa k vám pridal na Štedrý večer do kostola
 • Nauč sa naspamäť a povedz jeden z textov o nádeji alebo pokoji

Týždenný plán rozjímania (rozdaj ho členom skupinky)

Každý deň si postupne prečítaj tieto texty:

 1. Izaiáš  9:6
 2. Lukáš 1:46 – 55 
 3. Izaiáš 32:17 
 4. Lukáš 1:68 – 75 
 5. Lukáš 2:8 – 14
 6. Žalm 29:11
 7. Príslovia 16:7

Pri každom texte postupuj podľa týchto krokov:

 • POPROS Boha, aby sa tu s tebou stretol. V modlitbe začnit tým, že spomalíš a pozveš Boha, aby bol prítomný. Zameraj sa na Neho a buď otovrený, aby si vnímal, čo má Boh dnes pre teba.
 • ČÍTAJ pomaly vybranú časť Písma. Všímaj si slová a vety, ktoré ťa zaujali. V prípade potreby si ich prečítaj aj druhýkrát.
 • PREMÝŠĽAJ o tom, čo ťa zaujalo. Ako sa tento text vzťahuje osobne na tvoj život a tvoje skúsenosti?
 • REAGUJ na Písmo. Hovor priamo s Bohom o tom, čo ti leží na srdci a v mysli. Hľadaj spôsoby, ako žiť podľa toho, na čo si prišiel.

Fotografia: Jessica Lewis Creative/Pexels