Hrdinovia viery, prestížne ocenenie pre skupinu ľudí, ktorí svoj život budovali na základe viery v Boha, dokázali obdivuhodné veci a máme sa od nich čo učiť.

Prvý v poradí je Ábel. Čítame o ňom: “Vo viere Ábel priniesol Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, a Boh vydal o jeho daroch svedectvo; a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí.” (Židom 11:4).

You need to be logged in to view the rest of the content. Prosím . Nie ste členom? Pridajte sa k nám