Haleluja! Chváľte meno Hospodina, chváľte ho, služobníci Hospodina, ktorí stojíte v Hospodinovom dome, na nádvoriach domu nášho Boha. Chváľte Hospodina, lebo Hospodin je dobrý, ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné.” Žalm 135:1 – 3

Uctievanie má v našich spoločenstvách dôležité miesto. Ako cirkev chceme spoločne chváliť nášho Boha a ďakovať Mu. Najčastejšie si pod tým predstavíme uctievanie hudbou, ale čo tak vyskúšať niečo nové? Existuje toľko rôznych spôsobov, ktorými môžeme oslavovať. Spolu so študentmi Školy pre pracovníkov s mládežou sme pre vás pripravili tieto nápady:

Kreatívne zdieľanie

 • Daj mládežníkom výzvu podľa Žalmu 117, aby do komentára na sociálnej sieti (napr. vo vašej mládežníckej skupine) napísali, prečo v ten deň/týždeň vo svojom živote chvália Pána Boha. Môžu byť pre seba navzájom povzbudením – prečo chvália Pána Boha a čo robí v ich životoch.
 • Vyzvi mládežníkov, aby reflexie z čítania textu písali do slido, pričom by sa zdieľala obrazovka a ľudia by mohli vidieť reflexie/vďačnosti/slová chvály aj ostatných ľudí a za tým by to bol spoločný čas chvál, kde sa môžu ľudia navzájom povzbudiť.
 • Dajte si výzvu, že každý sa na ten týždeň niečoho vzdáte, napríklad: nebudem pozerať seriály, jesť sladké… ako taký dar pre Pána Boha a ten čas, čo sa uvoľní, môžete využiť na modlitbu za veci, ktoré ste na mládeži alebo skupinke spomenuli.

Kreatívne čítanie

 • Vyber texty zamerané na niektoré z Božích mien a vyzvi mládežníkov, aby ich preformulovali spôsobom, aký by pochopili ľudia 21. storočia (ako inšpiráciu im ukáž úryvok z Message prekladu a ParaBiblie).

Kreatívne chvály

 • Urobte si workout chvály a chváľte svojimi telami, napríklad: https://youtu.be/cBDoyqSW3To alebo https://youtu.be/gSwzCa6HCt4.
 • Po krátkom zamyslení napíšte svoj vlastný žalm alebo chválu.
 • Po zamyslení o tom, čo v Ježišovi máme – že nám dáva večný život, plnosť života už tu na zemi, nádej… ich vyzvi, aby si zobrali pero/farbičky a papier a mali taký čas, kde budú mať priestor premýšľať a chváliť Pána za to, čo nám dáva. Do pozadia pusti príjemnú hudbičku. Vyzvi ich, aby vyjadrili nejakým obrázkom alebo čímkoľvek iným vďaku Pánovi – aby nakreslili to, čo pre nich život s Ježišom znamená.

Kreatívne modlitby

 • Na mládeži dostane každý papier a môže tam napísať, čo prežíva alebo za čo potrebuje modlitbu. Potom ich pozbierajte a každý si náhodne vylosuje papier niekoho iného. Postupne ich prečítajte (ale nemusíte, to je na vás) a každý, kto si vylosoval človeka (všetko je to anonymne, pokiaľ sa nerozhodnete inak), si môže lístok dať do peňaženky, aby to mal na očiach a myslel na neho. Môžete sa spolu modliť rovno po mládeži za veci ktoré ste si vylosovali. 
 • Vytvor dokument, kde každý napíše modlitbu, ktorá bude začínať slovami: Duchu Svätý, príď do srdca, ktoré… (napr. sa bojí, je zranené, ťa nechce počuť….) a každý napíše vlastnú charakteristiku srdca. Potom to postupne čítajte a tým sa modlite. Môžete vyzdvihnúť Ducha Svätého v zmysle, že prichádza všade tam, kam ho zavoláme, že sa nebojí toho, čo máme reálne v srdci. 
 • Priprav si zamyslenie na Žalm 23 a vyzvi ich, aby do četu písali, za čo sú Pastierovi vďační. Potom sa modlite jeden za druhého a povzbudzujte sa. Na záver si zaspievajte Pán Boh je pastier môj.
 • V prílohe nájdeš dokument s 30 modlitbami, v ktorých môžete chváliť Hospodina cez Jeho mená a vlastnosti. Pred mládežou si dokument stiahni a ku každej modlitbe dopíš meno mládežníka alebo každému pridať čísla od 1 do 30 (resp. koľko vás bude na mládeži). Po chválach môžeš zdieľať obrazovku s dokumentom, ktorý budete postupne čítať (každý prečíta svoju pridelenú modlitbu). Tento čas potom na záver ukonči ty.

Dúfame, že tieto nápady využiješ, alebo ťa inšpirujú k ďalším kreatívnym spôsobom, ktorými môžete čítať, zdieľať sa, chváliť či modliť sa. Budeme radi, ak nám ďalšie spôsoby napíšeš do komentára.

Fotografia: Alice Dietrich/Unsplash