Moja sesternica zomierala. Dýchala pomocou kyslíka a prvý i poslednýkrát držala na rukách moju maličkú neter. Vedeli sme, že nepozná Ježiša. „Ako by sme s týmto mohli žiť?“ pomyslela som si. Ako môžeme poznať pravdu, ktorá prináša život, a nechať ju zomrieť bez nej? Tak som sa prinútila k evanjelizácii. Začala sa brániť, nechcela to počuť. Aj tak som tlačila, zúfalo som sa snažil dostať dobrú správu von. Keď mama videla sesternicinu odozvu, prerušila ma. Vedela som, že pôsobím drzo a neláskavo, no nevedela som, čo iné robiť. Keď sme odchádzali a vedeli, že ju už nikdy neuvidíme, cítila som sa úplne porazená a znechutená.

Stavím sa, že si sa už niekedy ocitol v podobnej situácii. Možno vtedy niekomu skočíš do reči a snažíš sa vysvetliť, čomu veríš. Alebo, čo je pravdepodobnejšie, cítiš sa zastrašený, a tak mlčíš. Tak či onak, nemôžeš sa ubrániť pocitu, že si zlyhal. Miluješ tých ľudí a chceš, aby spoznali skutočný život; záleží ti na tom, aby sa hlásala Božia pravda a dobrota…. Ale ako?

V tejto sérii článkov sa budeme venovať niekoľkým rozličným pohľadom, s ktorými sa môžeme stretnúť pri zdieľaní evanjelia. Ďalší miničlánok sa bude zaoberať niektorými bežnými argumentmi ľudí ohľadom tvrdenia, že kresťanstvo je jediná pravda. V treťom článku sa pozrieme na tajomný svet náboženstva New Age (známeho aj ako ezoterika alebo okultizmus) a potom na ateizmus. Nakoniec obrátime pohľad na seba ako kresťanov a pokúsime sa vyčistiť mútne vody ohľadom rozdielnych názorov na „chyby“ v Biblii.

Dnes položíme niekoľko základov k tomu, ako ľudí do týchto rozhovorov zapájať. Tento úvod je základom pre všetky ostatné. Bez neho sa môže stať, že budete ako ja – len nešikovne prinášať na stôl svoje presvedčenie, ale pri tom možno spôsobovaťi viac škody ako úžitku

Uctievanie, príprava a láska

V 1. Petrovom liste 3:15 – 16 Peter načrtáva, o čo sa tu snažíme. Pozrime sa na tento verš kúsok po kúsku:

„…ale Pána, Krista, posväťte vo svojich srdciach. Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte, 16 ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím,…“

Posvätiť Pána, Krista

Toto je naša najzákladnejšia motivácia, aby sme ľuďom hovorili evanjelium. Chceme, aby bol Kristus oslávený. To znamená, že v našich vlastných životoch musí byť Kristus vyvýšený ako Pán. Akým iným pánom možno slúžiš? Názorom iných ľudí? Budúcej kariére či rodine? Úniku pred jedlom alebo videohrami, alkoholom, či pornografiou? Obrátiť svoj pohľad na Krista namiesto týchto vecí je celoživotný proces, no potrebujeme v tom rásť. Ako môžeme žiadať od neveriaceho, aby urobil Krista svojím Pánom, ak sa tomu my sami bránime?

Byť pripravení k obhajobe

Táto veta by mohla znieť aj takto: „Buďte pripravení povedať ľuďom prečo.“ Musíme byť schopní povedať ľuďom, prečo má kresťanstvo zmysel; prečo by o ňom mali uvažovať; prečo je lepšie ako ich súčasný spôsob života. To si vyžaduje prípravu. Skôr ako dôjde k rozhovoru, je dobré si veci premyslieť. Tieto články som napísala, aby som sa pripravila ja, a dúfam, že pomôžu aj tebe.

Robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím

Tichosť znamená, že nie sme nepríjemní. Bázeň znamená, že ten človek vie, že si ho vážime. Ak nepreukazujeme prívetivosť a úctu, ktorú preukazuje Kristus, neponúkame pravé evanjelium. Hovoríme slová pravdy bez toho, aby sme ich žili, a zanecháme v ľuďoch pocit, že sú využívaní, nemilovaní a právom urazení. Dajme si pozor, aby sme z ich obrátenia neurobili cieľ nášho vzťahu; nielenže to odrádza, ale pravdepodobne nám pri tom uniknú nenápadné, skryté spôsoby, ktorými koná Boh.

4 základné veci

Keď kráčame podľa týchto princípov z Petrovho listu, potrebujeme pri tom robiť niekoľko vecí:

1. Modliť sa

Keď sa úprimne pozriem do svojho srdca, až príliš často zisťujem, že tam, kde by mala byť tichosť a bázeň, je netrpezlivosť a moje plány. Srdce si pripravujem modlitbou. Práve v modlitbe je Kristus vyvýšený ako Pán, práve v modlitbe rastiem v láske k druhým. Prostredníctvom modlitby Boh pripravuje srdcia a otvára dvere. Keď sa pravidelne modlím, vidím, kde Boh koná, a som lepšie pripravená do toho vstúpiť.

2. Byť zvedavý

Každý človek je iný. Tento súbor článkov ponúka niekoľko všeobecných svetonázorov ale pravda je taká, že svetonázorov existuje toľko, koľko je ľudí. Predpokladať, v čo človek verí, alebo sa toho len letmo dotknúť, nie je prejavom úcty, ku ktorej vyzýva 1. list Petra 3. Pýtaj sa a počúvaj – bez toho, aby si si v hlave pripravil odpoveď. Snaž sa naozaj pochopiť postoj druhého. To pestuje lásku a porozumenie v našom vlastnom srdci, odovzdáva to lásku ďalej, a pripravuje nás to hovoriť o evanjeliu spôsobom, ktorý druhému dáva zmysel.

3. Počítať s tým, že Boha poznajú

Znie to prekvapivo? Áno!! Keď som sa rozprávala s kamarátkou ateistkou, nebol tam ani náznak nejakého duchovného sveta, a už vôbec nie pravého Boha. Ale v Liste Rimanom 1:19 – 21 sa píše, že každý pozná Boha. Nehovorí sa tam: „Vedia, že existuje vyššia moc,“ alebo: „Môžu poznať Boha.“ Pavol hovorí, že v skutočnosti každý pozná Boha. Ale každý toto poznanie aj aktívne potláča. Aj keď je človek možno na míle vzdialený od toho, aby si to priznal, v skutočnosti Boha pozná. Neprinášame vzdialenú pravdu, ale pomáhame uvoľniť pravdu, ktorú už pozná.

4. Je to dielo Ducha

V 1. liste Korintským 2:1 – 5 Pavol pripomína Korinťanom, že to nebola jeho vlastná sofistikovaná múdrosť, ktorá ich získala pre Krista, ale Božia moc. Je to v rozpore s Petrovým tvrdením, že máme byť pripravení k obhajobe? Podobne ako pri mnohých iných pravdách v Biblii, aj tu existuje napätie. Boh je zvrchovaný a je to Jeho moc, ktorá získava ľudí pre Boha. A my máme byť pripravení na to, aby nás Boh použil na svoje dielo.

Obe veci sú úplne pravdivé, a aj keď to nášmu ohraničenému mozgu nedáva zmysel, stále tieto pravdy prijímame.

Pozvanie

Možno sa ti, podobne ako mne, stáva, že osciluješ medzi dvoma cestami: buď sa staráš o seba a evanjelium nezdieľaš, alebo evanjelizuješ nátlakom, pretože máš pocit, že musíš. Dovoľ mi, aby som ťa pozvala na tretiu, strednú cestu. Je to cesta jasného myslenia, pokornej lásky a múdrej zaangažovanosti. Cesta, na ktorej buduješ vzácne priateľstvá a pozoruješ, ako Boh koná nečakanými spôsobmi. Je to evanjelizácia ako príbeh, nie ako úloha. A je to príbeh, ktorý sa oplatí žiť. Pridáš sa na tejto ceste ku mne?

Fotografia: Junior REIS/Unsplash