„Vyskúšala som všetky kryštály a meditácie. Skúšala som čerpať energiu z vesmíru, aby mi pomohla, ale vedela som, že vesmír nie je dostatočne veľký. Musí tu byť niečo, čo je ešte za vesmírom. Kričala som na oblohu: ‚Ukáž mi kto si!‘“

Sú to slová mojej kamarátky Hany. Roky striedala jedného muža za druhým a hľadala pri tom pokoj a slobodu. Každý nový vzťah, ktorý začal s toľkou nádejou, priniesol nakoniec vždy len zranenie a sklamanie. New Age obchodík dole na ulici lákal vidinou pokoja a harmónie s vesmírom. Kúpila si amulety a kamene, radila sa s tarotovými kartami, a skúšala do svojho života priviesť dobrú energiu. Ale nič z toho nemalo moc zmeniť ju. Nič z toho ju nemalo moc oslobodiť od dotieravej hanby.

Svet prúdiacej energie

Svetonázor, o ktorom dnes hovoríme, má rôzne názvy: new age, ezoterika, okultizmus. Zahŕňa stovky variácií – keďže nemá žiadne posvätné texty ani cirkevnú autoritu, každý je slobodný prispôsobiť si ho tak, aby vyhovoval jeho potrebám. Táto neohraničenosť pravdy je vlastne súčasťou ich viery. (Viac sa o tom dočítaš v článku z tejto série o Univerzalizme).

Vo svete ezoteriky nestojí mimo ľudstva žiadna mocná osoba ako boh. Je tu však neosobná energia. Ak ste videli Hviezdne vojny, je to podobná myšlienka ako Sila – všetko prestupuje a ľudia sa môžu naučiť, ako svoj kontakt s ňou posilniť. Sama osebe je úplne ľahostajná voči ľudskej činnosti, nie je ani dobrá ani zlá, nie je vôbec vedomá. Je to jednoducho energia, ktorá sa dá použiť na dobré alebo zlé, podľa rozhodnutia človeka.

Moja kamarátka Hana bola so svojím životom nespokojná, cítila hlad po tom, aby niekam patrila a po pokoji. Bojovala so zdravotnými problémami. Jej súčasný vzťah sa rozpadal; bolo v ňom viac hádok a menej zábavy. Ezoterika sľubovala, že jej s tým všetkým pomôže. Kúpila si kamene na usmernenie koncentrácie a umiestnila si ich do auta a kancelárie. Nosila náramok s amuletmi pre pokoj a radosť a užívala tabletky, ktoré k nej mali priviesť uzdravenie a energiu. Zapaľovala sviečky a sedávala v tmavej miestnosti, učila sa vyprázdniť si myseľ od stresu a uvoľniť svoje vnútro do harmónie vesmíru.

Toto je svet ezoteriky. Vidíme tu paralely s väčšinou náboženstiev: Ak robíte dosť, sila, ktorá vládne svetu, vás odmení. Ale rovnako ako v prípade iných náboženstiev, vždy je potrebné robiť niečo viac. Paradoxne, človek si nikdy neodpočinie od práce na hľadaní pokoja.

Dobré cesty, ktoré vedú na nesprávne miesta

Všetko dobro pochádza od Hospodina, a dá sa povedať, že je vlastníctvom kresťana. Ezoterika prevzala veľa dobrých vecí a prepracovala si ich podľa svojich zámerov.

Meditácia. New age, rovnako ako kresťanstvo, vníma škodlivosť blázniacej sa mysle, ktorá nikdy neodpočíva. Meditácia v New age však znamená vyprázdnenie mysle, kým biblická meditácia sa snaží naplniť myseľ pravdou.

Fyzické zdravie je v ezoterike často predmetom záujmu. Vníma škodlivosť nezdravého jedla a sedavého spôsobu života. No kým New age to označuje za disharmonické voči energii vesmíru, kresťanstvo vraví, že to nie je v súlade s Božím plánom pre naše telo.

Príroda. V oboch systémoch viery nachádzajú ľudia potešenie, pokoj a vyššiu pravdu v prírode. Rozdiel je však znovu markantný: ezoterika vníma prírodu, ktorá je kanálom neosobnej pokojnej energie. Kresťanstvo vidí prírodu ako dobré dielo úžasne mocného Boha. Príroda je cestou k túžbe nášho srdca, ktorou je Božia osoba.

Omnoho lepšie

Moja dcéra navštevovala istý čas škôlku, ktorá bola týmto spôsobom myslenia ovplyvnená. Pred jedlom zvykla učiteľka zapáliť sviečku a deti spievali vďaku slnku a zemi. Povedala som dcére: „No, dáva to zmysel. Oni oslavujú najmocnejšiu vec, akú poznajú, a tou je slnko. Ale my poznáme Boha, ktorý slnko stvoril. Kto z nich je, podľa teba, mocnejší?“ Dcéra začala v čase, keď spolužiaci spievali slnku, spievať Ježišovi.

Všimli ste si, ako ezoterika vedie ľudí po ceste, ktorá končí priskoro? Ostáva stáť pri slnku; my ich môžeme viesť ďalej, k Tvorcovi slnka. Ostáva stáť pri vyprázdnení mysle; my ich môžeme viesť ďalej k naplneniu mysle pravdou. Ostáva stáť pri zdravom tele; my ich môžeme viesť ďalej k odovzdaniu svojho tela do služby Bohu. Veria, že „energia“ im prinesie pokoj, ale ich život je nekončiacim zápasom o napojenie sa na ňu; my máme Spasiteľa, ktorý urobil všetko pre nás a dielo je dokonané. Svoju vieru skladajú v kamene bez života; my veríme v živého Kráľa.[1]

Stretnutie s hnutím New age

Keď sa budete venovať kamošovi z New Age, modlite sa, aby v ňom toto ezoterické skúmanie prebúdzalo čoraz väčšiu potrebu. Aby si pri hľadaní pokoja a sily čoraz viac uvedomoval, že ich nemá. A buďte zvedaví: O aký druh sily sa v poslednom čase usiluje? Ako sa mu v tom darí? Aká je meditácia a ako mu to funguje? Ukážte mu cez svoj život, s láskavosťou a úctou, že Kristus dáva oveľa väčší zdroj sily a pokoja. A keď sa svet univerzálnej energie ukáže ako príliš slabý, buďte pripravení podať mu mocnú pravdu evanjelia, ktoré nám prináša pokoj s Bohom.

V blízkosti nášho bytu sa nachádzal obchod New Age, okolo ktorého som pravidelne prechádzala. Najprv som plánovala, že sa budem modliť za jeho zatvorenie. Cítila som však malé postrčenie iným smerom a svoju modlitbu som zmenila. Modlila som sa, aby tento obchod spôsobil, že sa srdce ľudí otvorí potrebe, ktorú majú, neviditeľnému duchovnému svetu a moci, ktorá je väčšia ako oni sami. A modlila som sa, aby videli, že to, čo tento obchod ponúka, nestačí.

Hana mi povedala, že do toho obchodu chodievala pravidelne. Otvorilo jej to vesmír a zistila, že vesmír nie je dosť veľký. Potom jej Boh poslal do cesty kresťana, ktorý si všimol nepokoj v jej dušia spýtal sa: „Čo sa deje?“ Všetko to zo seba vysypala a on jej povedal evanjelium. Hana bola pripravená. V ten deň uverila.

Akékoľvek použitie myšlienok z tohto textu musí byť v duchu lásky, trpezlivosti, láskavosti a rešpektu.


[1] Rozdiel medzi tým, čo máme my a čo majú ezoterici (alebo ateisti), sa niekedy nazýva ‚úroveň tvorca – tvorstvo‘. Znamená to, že ak si nakreslíte kruh a vpíšete doň každú stvorenú vec, od súhvezdí, cez húsenice po chemické látky, so všetkou energiou, ktorá cez to všetko prúdi, tento kruh pojme celý ezoterický svet. Ale my máme ešte druhý kruh. Patrí doň všetko nestvorené, a to je Boh. Stojac mimo stvorenia, prichádza blízko a vstupuje doň a len On nám môže dať, čo potrebujeme. Cornelius Van Til o tom hovorí viac v Kresťanskej apologetike (Christian Apologetics. P&R 2003. Použité v elektronickom vydaní.)

Fotografia: Mikhail Nilov/Pexels