Definícií chvál je veľké množstvo. Asi sa zhodneme na tom, že nejde len o hudbu a spievanie. Ide o postoj, ktorý zaujímame voči Bohu, je to vlastne naša odpoveď na jeho konanie, prítomnosť v našom živote. Keďže sme stvorené bytosti, je prirodzené, že budeme niečo alebo niekoho uctievať, aj keby to nebol Boh. Boh túži, aby sme ho uctievali v duchu a pravde (“…veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať.” Ján 4:23), ale nebude nás nútiť. V tom je krása uctievania! Každý z nás sa môže precvičovať v Bohom danej slobodnej vôli a denne sa rozhodovať chváliť Ho svojím všetkým: postojom, rečou, skutkami, modlitbami, atď.

Tzv. moderné spievané chvály sa už udomácnili v našich spoločenstvách a stali sa bežnou súčasťou bohoslužieb, mládežníckych stretnutí či konferencií. Keď čítaš tento článok, znamená to, že si jedným z tých, ktorí ich pripravujú, vedú. A preto ti v prvom rade chcem vyjadriť obdiv a poďakovať za to, že si vstúpil do tejto oblasti. Ako každá služba, aj vedenie chvál je privilégium, ktoré ide ruka v ruke s obetovaním času, ktoré stráviš v príprave (“…čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu!” 1. list Korintským 10:31).

Ak chceš byť dobrý vedúci chvál, ktorý pomáha aj ostatným ľuďom “vchádzať na nádvoria”, nepodceňuj prípravu. Príprava pozostáva z 2 oblastí: duchovnej a praktickej. Nemysli si, že je to o jednej alebo o druhej, dokopy tvoria celok!

Duchovná príprava

Chvály začínajú na kolenách: modli sa pri výbere piesní. Pýtaj sa, kam chce Pán Boh, aby smeroval daný čas uctievania.

Hľadaj väčší obraz: ak je dopredu daná téma stretnutia, vyber aspoň 1 pieseň, ktorá podporuje tému. Komunikuj s moderátorom, či človekom majúcim zamyslenie o tom, aká je jeho predstava. Nie vždy sa dá do nej vtesnať, ale spoločne sa učíte chystať stretnutie a očakávať na Božie vedenie.

Študuj: Bibliu (ako vyzerali chvály v Starej zmluve a Novej zmluve?), literatúru, ktorá sa danej tematike venuje, prípadne webové stránky či blogy (uvádzam niekoľko zdrojov na konci článku).

Spoznávaj Boha: Verím, že môžeme rásť v autorite, v akej vedieme druhých do chvál. Nedá sa ta však bez toho, aby sme denne zotrvávali v Písme a spoznávali to, aký je Boh voči nám. Ozajstná chvála je autentická!

Uctievaj: nielen vtedy, keď máš vedenie, ale uctievaj aj vtedy, keď si doma sám, len Ty a Boh.

Praktická príprava

Nebuď rušivým elementom: to znamená, nacvič si piesne od A do Z, poznaj akordy, ktoré hráš!

Uč sa piesne naspamäť: zahrať aj zaspievať.

Uč sa nové piesne: sleduj, čo teraz “letí”, čo počúvajú mladí, ktorých vedieš. Daj si cieľ naučiť sa aspoň 1 novú pieseň za mesiac (nová môže byť aj v tom, že ty si ju doteraz nehral alebo nevedel zahrať).

Nacvič si aj prechody: medzi piesňami (ešte viac, keď hráte ako kapela), ale aj texty z Písma, ktoré chceš prečítať. 

Na záver a z vlastnej skúsenosti poviem, skratky sa nevyplácajú. Nerob kompromisy napríklad s tým, že nezaradíš pieseň, lebo ju nevieš zaspievať alebo zahrať, a pritom by sa veľmi hodila do témy!

Čím viac máš nacvičené piesne, tým viac sa vieš odviazať pri samotnom vedení, a dokonca urobiť aj niečo neplánované či nenacvičené.

Zdroje