Na Slovensku žijeme už 11 rokov a počas tohto času si naša rodina “adoptovala” niekoľko slovenských zvykov, pretože, úprimne povedané, ich máme radšej ako tie naše americké. Napríklad sa nám omnoho viac páči to, že sú tu ľudia na verejných miestach tichší a úctiví, a tak sa naša rodina snaží praktizovať aj tento aspekt kultúry. Ďalším príkladom je to, že sa všade chodí pešo. Veľmi sa nám páči, ako si ľudia v tejto krajine užívajú byť vonku a chodiť tam, kam potrebujú, “na nohách”. Či to už znamená ísť do obchodu alebo na celodennú túru, Slováci sa nikdy nesťažujú, že musia používať svoje nohy, aby sa niekam dostali. Naša rodina sa snaží byť v tejto oblasti viac slovenská a zanechať viac americkú tendenciu všade sa dopravovať nejakým vozidlom.

Čo máme na večeru?

Do nášho života sme prijali omnoho viac aspektov slovenskej kultúry, no stále v nás zostávajú aj nejaké americké tradície, ktorých sa držíme. Jednou je to, že sme sa nevedeli vzdať večere ako najväčšieho jedla dňa. Snažili sme sa to zmeniť, považovať obed za najväčšie jedlo dňa, no chýbalo nám to, ako sa pri teplej večeri všetci stretneme za jedným stolom. A preto v našom dome takmer každý deň počujem túto otázku: “Čo je na večeru, mami?”

Túto otázku vlastne počujem každý deň v týždni. Každý deň, teda až na piatok. Prečo práve piatok? Pretože v našom dome je piatok večer takmer vždy pizzový večer. Robíme si štyri pizze a keď máme nejakú návštevu, tak navýšime počet na 8 až 12. Je to naša rodinná tradícia už niekoľko rokov a všetci máme radi jej konzistentnosť.

Z tradície spomienka

Počas uplynulých rokov sme sa v našej domácnosti snažili vytvoriť veľa nových tradícií…no čo sa stane, je to, že keď robíme niečo zábavné, pomyslíme si: Aké super by to bolo, ak by sme to robili pravidelne? A potom sa rozhodneme, že sa z toho stane tradícia. Čo je však zábavné, je to, že nakoniec si to zopakujeme možno raz alebo dvakrát predtým, než sa z našej novej “tradície” stane len zábavná spomienka.

Napríklad pred dvoma rokmi sme sa rozhodli, že pôjdeme na nočné lyžovanie na neďaleký kopec. Bol to tak skvelý spoločný čas lyžovania a snowboardovania pod hviezdnou oblohou, až sme si povedali, že sa to stane novou tradíciou v našej rodine a že to budeme robiť aspoň raz za zimu. No doteraz sme ešte túto našu novú “tradíciu” nezopakovali, a tak sa stala len sladkou spomienkou.

Tradície, ktoré majú zmysel

Moja otázka je: Ako môžeme založiť tradície, ktoré majú zmysel, v našich rodinách alebo na našich mládežiach, a ktoré budú vytvárať vzácne spomienky a zároveň nás budú spájať?

Podľa mňa majú dobré tradície niekoľko dôležitých vlastností, ktoré ich robia zapamätateľnými. Myslím si, že tradície by mali byť zmysluplné, mali by byť opakovateľné a majú spájať. A takéto tradície sa dajú vytvárať v rodinách, ale aj na našich mládežiach a v tímoch. Všetky tieto skupiny z takých tradícií môžu vyťažiť a vytvoriť z nich skupinu, kde je radosť patriť.

Tradície by mali byť:

  1. Zmysluplné – Čo tvoja skupina rada robí? Čo by mohlo potlačiť tvoju skupinu do niečoho, čo bežne nerobí, no mohlo by to vybudovať krásne spomienky?
  2. Opakovateľné – Aby sa tradícia mohla stať tradíciou, musí sa pravidelne opakovať. Toto je prirodzené hlavne v období sviatkov, no myslím si, že by to mohlo byť ešte extra špeciálne, ak by sa nám podarilo vybudovať tradície s pravidelnosťou každý týždeň/mesiac a inokedy, ako v čase, kedy sa tradície prirodzene vytvárajú.
  3. Spájajúce – Keď sa tradícia vytvorí pre špecifickú skupinu ľudí, zvyčajne sa tam vytvorí isté puto medzi ľuďmi, ktorí si ju užívajú spolu a vedia, že je to niečo špeciálne pre nich.

Niekoľko nápadov

Nápady na nové tradície môžeš spoločne s ďalšími ľuďmi brainstormovať, aby čo najlepšie sedeli tvojej skupine ľudí. Tu je niekoľko nápadov na naštartovanie tvojho brainstormovania:

  • Prvá sobota v mesiaci je večer hier.
  • Raz za mesiac večer “Prines kamoša na mládež”.
  • Uctievanie a občerstvenie v nedeľu večer.
  • Prvý zimný deň si spoločne pripravte horúcu čokoládu a šišky s polevou a v prvý jarný deň si spravte smoothies a sušienky.

Či už premýšľaš nad novými tradíciami pre svoju rodinu alebo mládež, čakajú ťa skvelé časy! Vytváranie spomienok, na ktoré tvoja rodina, mládež alebo tím nikdy nezabudnú, prináša radosť a zmysel do monotónnych a všedných dní. Tieto dni počas COVID obmedzení môžu určite byť monotónne a všedné, a preto si myslím, že čas premýšľania nad novými spoločnými tradíciami môže povzbudiť ľudí. Tiež verím tomu, že ak našu skupinu spája hlbšie puto, sme ochotní jeden s druhým zdieľať oveľa viac a na hlbšej úrovni.

Takéto spájanie môže človeku pomôcť v ťažkom dni alebo mesiaci a dať mu hlad po tom hlbšie sa zapájať vo svojom tíme alebo skupine. A keď sa hlbšie zapájame, je aj oveľa pravdepodobnejšie, že sa budeme rozprávať o tom, na čom skutočne v živote záleží, čo nám všetkým dáva možnosť zdieľať jeden s druhým našu lásku k Ježišovi a ako On mení naše životy a dáva nám nádej. A to je to, čo všetci chceme mať. Hlboké a zmysluplné vzťahy a možnosti zdieľať Krista a pravdu Božieho slova jeden s druhým.

Výzva

  1. Akú tradíciu si môžete na vašej mládeži/skupinke vytvoriť už počas lockdownu?
  2. Keď niečo vymyslíte a aplikujete, odfotíte sa a taggnete nás na instagrame?