Pri prípravách stretnutí mládeže je dobré myslieť aj na zdravé budovanie tímu vedúcich. Je preto fajn sa zamerať aj na teambuildingové aktivity pre mládežnícky tím a priniesť nejakú novinku na prípravné stretnutie alebo si zorganizovať zábavný spoločný čas.

Hádaj kto! (15 minút)

Táto aktivita si vyžaduje prípravu vopred. Každému členovi tímu pošlite s dostatočným predstihom prosbu o to, aby vám poslal napr. nejaký zaujímavý a menej známy fakt o sebe. Všetkých upozornite, aby ostatným členom neprezrádzali svoje odpovede.

Podľa veľkosti tímu a množstva času, ktorý chcete venovať tejto aktivite, môžete zvoliť aj viacero otázok a vytvoriť si formulár. Zozbierať môžete aj fotografie a každého poproste napr. o jeho fotku ako malého bábätka. Čím viac si dajú členovia tímu záležať na svojich odpovediach, tým lepšia táto aktivita bude.

Zo zozbieraných faktov a fotografií si môžete pripraviť vlastnú prezentáciu. Vždy zobrazíte jednu odpoveď a úlohou ostatných bude hádať, koho odpoveď to je. V hádaní im môžete pomôcť napr. dvomi alebo tromi možnosťami. Táto aktivita môže byť veľmi zábavná a zároveň umožňuje bližšie spoznať členov vášho tímu. Otázky si môžete vymyslieť alebo sa inšpirujte nasledujúcim zoznamom.

Zoznam otázok:
  • Napíš o sebe nejaký zaujímavý a menej známy fakt.
  • Kto je tvojím životným vzorom?
  • Napíš vtipnú príhodu z detstva.
  • Aký je tvoj najobľúbenejší seriál?
  • Popíš moment, kedy si sa cítil ozaj trápne.
Zoznam fotografií:
  • Ako malé bábätko
  • Tvoj pracovný stôl
  • Kniha, ktorú práve čítaš
  • Dnešné raňajky 
  • Posteľné obliečky

Osobnostné testy (20 minút)

Testovanie sa v dnešnej dobe spája predovšetkým s testovaním na COVID-19, ale čo tak otestovať svoju osobnosť? Nemusí to byť obľúbená činnosť každého človeka, ale rôzne typy testov môžu pomôcť lepšie pochopiť správanie členov tímu, ich odlišné a spoločné vlastnosti. Medzi najznámejšiu typológiu osobností patrí MBTI, ktorý delí osobnosti do 16 skupín. Bezplatný test podľa tejto typológie v slovenčine nájdete tu. Tento test by mal trvať približne 12 minút a stránka obsahuje množstvo informácií o každom type osobnosti. Každý z tímu si môže tento test spraviť pred stretnutím a na ňom si už iba prejdete, kto je aký typ a čo ho možno na definícii prekvapilo.

Iný test popisuje 4 typy osobností rozdelené podľa farieb. V angličtine ho nájdete napr. tu. Trvať by mal okolo 10 minút, ale dá sa vyplniť aj rýchlejšie. Výsledkom je výpis percentuálneho rozloženia každej z farieb a popis dominantnej farby.

Kratším testom je napr. tento v angličtine, ktorý pozostáva len z 8 otázok a popisuje 4 typy osobností. Test je zameraný na zistenie toho, ako reagujeme na vnútorné a vonkajšie očakávania. Niekto si vie napr. veľmi dobre plniť povinnosti voči ostatným, ale má problém splniť sľuby voči sebe. Ďalší člen tímu môže mať opačný problém. Spoznanie tohto nastavenia u členov tímu môže pomôcť v nastavovaní úloh a umožňuje aj zdieľanie rôznych rád pri prekonávaní samých seba.

Spoločné online hry

V dobrom tíme by nemala chýbať zábava. Či už sa spolu pustíte to skladania online puzzle, chcete si zahrať kreslený hluchý telefón, krycie mená (v tejto verzii zatiaľ chýba slovenčina, ale je dostupná napr. čeština), Among Us,  alebo len tak kresliť a hádať obrázky, tak internet ponúka množstvo zábavy, ktorú môžete zažiť so svojím tímom.

Online nástroje

Online stretnutia umožňujú ľahšie využívanie rôznych internetových nástrojov. Úvod tímového stretnutia môžete spestriť novou formou zdieľania s využitím rôznych nástrojov ako napr. padlet alebo mentimeter. Oba nástroje už boli spomínané pri niektorých aktivitách.

Pomocou prvého si môžete vytvárať spoločnú nástenku, kde môžete v úvodných minútach zdieľať svoje pocity z týždňa, fotografie, odkazy, zvukové nahrávky, kresby, miesta na mape a ďalšie. Na prispievanie do nástenky nie je potrebná registrácia, tá sa vyžaduje iba pri vytvorení nástenky. Ľahko tak môžete popísať svoju náladu pomocou meme alebo gifu, pridať fotku jedla, na ktoré máte práve chuť alebo si vytvoriť spoločný chválový playlist s odkazmi na piesne. Môžete si zapnúť aj hodnotenie príspevkov, čím umožníte ostatným vyjadriť svoj postoj k príspevku. Vo free verzii si môžete vytvoriť 3 nástenky.

Mentimeter je tiež užitočný nástroj v rámci fungovania v tíme. Umožňuje pýtanie sa otázok s rôznymi typmi odpovede a ich spracovania ako napr. výber z možností, otvorené odpovede, vytvorenie mraku slov, zoradenie možností aj škálovanie odpovede. Opäť ho môžete využiť pri zdieľaní, dohadovaní sa na spoločných plánoch alebo hodnotení vlastných priorít. Registrácia je potrebná iba pre vytvorenie prezentácie. Free verzia má obmedzenie pre počet otázok v jednej prezentácii na 2.

Ak niektorú z aktivít využiješ, alebo máš nápady na nejaké nové, napíš nám to do komentárov!