Niektorí ľudia majú problém vyjadriť svoje pocity a názory v slovách. Aktivita Predpoveď počasia im ponúka kreatívny spôsob, akým môžu hovoriť o tom, ako sa majú a čo cítia na začiatku stretnutia alebo po diskusii.

  • Veľkosť skupiny: 3 a viac
  • Čas: 15 minút a viac
  • Cieľ aktivity: Pomôcť vyjadriť pocity členom skupiny kreatívnym spôsobom.

Pokyny k aktivite

Vyzvite členov skupiny, aby opísali svoje pocity vo forme predpovede počasia. Môžete im rozdať papiere, na ktoré môžu krajinu a počasie zakresliť. Dajte im niekoľko minút na zhromaždenie myšlienok a tvorbu správy. Choďte do kruhu a dajte každému možnosť predstaviť ich predpovede.

Uistite ich, že majú možnosť nezdieľať sa, ale podporte ich k zapojeniu sa do aktivity. Môže viesť k otvorenej diskusii o pocitoch členov skupiny a ich názoroch, ale nechajte ju vyvinúť sa prirodzene.

Ako uviesť aktivitu?

Na úvod môžete začať podobným predhovorom: Pokojne sa usaďte, zavrite oči a premýšľajte nad tým, ako sa práve cítite. Aké je v tebe počasie? Slnečné a pokojné? Alebo v tebe zúri búrka? Možno sa schyľuje k hurikánu.

Bez toho, aby si nad tým príliš premýšľal, skús svoje pocity opísať vo forme predpovede počasia.

Nápady na predpovede

Slnečno – môže predstavovať radosť, zábavu či bezstarostnosť.

Dážď – prežívanie hnevu, smútku, napätia. Môže byť metaforou pre depresiu, úzkosť alebo inú ťažkú udalosť, ktorá sa môže spájať so slzami či bolesťou.

Dúha – po plači môže prísť opäť radosť a dúha môže byť obrazom nádeje. Prichádza po období dažďa.

Búrka – podobne ako dážď, aj búrka je obrazom napätia, straty kontroly alebo hnevu. Ak sa člen skupiny rozhodne pripodobniť svoje emócie k búrke, môžete ho vyzvať, aby ju upresnil – je to deštrukčný hurikán alebo búrka, po ktorej sa prečistí vzduch?

Oblačno a hmla – túto predpoveď môžu zvoliť ľudia, ktorí čelia niečomu neznámemu.

Otázky na diskusiu

  1. Prečo si si vybral práve také počasie? Čo pre teba predstavuje?
  2. Ako by si chcel, aby tvoja predpoveď vyzerala o týždeň?
  3. Ak tvoju predpoveď predstavuje búrka, dážď alebo hmla, myslíš, že sa schyľuje k zmene?

Fotografia: Tim Foster/Unsplash