V tomto zázname z Jarmoku nápadov a tém sa dozvieš o tom, ako sa vyrovnať so vzájomnými odlišnosťami, taktiež viac o dôležitosti komunikácie a uvedomovaní si vzájomných hraníc a potrieb.

Petra Ščehovičová tiež hovorí o tom, ako riešiť medziľudské konflikty, s ktorými sa bežne stretávame. Práve toto všetko sú zručnosti, ktoré potrebujeme nielen v službe, ale aj vlastnom každodennom živote.