Zamysli sa na chvíľu nad niekým, koho miluješ. Prečo ho miluješ? Je to preto, že ti kupuje pekné veci? Je to preto, že varí tvoje obľúbené jedlá? Pravdepodobne si za tieto veci vďačný, ale myslím si, že to nie sú dôvody, prečo ho miluješ. Teraz mysli na niekoho, kto ťa miluje. Prečo ťa miluje? Je to preto, že mu dávaš darčeky? Je to preto, že sa o neho staráš? Tiež si myslím, že to nie sú dôvody, prečo si milovaný. Všetci chceme byť milovaní pre to, kým sme, pre našu povahu, pre našu osobnosť, pre seba. Je to zložitá vec, ak máme pocit, že sme milovaní pre to, čo robíme. Toto sa stáva vzťahom založeným na výkonnosti, ktorý sa zdá byť bezpečný len dovtedy, kým v týchto veciach budeme pokračovať.

Môj manžel Ed ma miluje. O tom nepochybujem. Som vďačná, že viem, že jeho láska ku mne je založená na tom, kto som, na tom, kto je Kristus vo mne. Aj keď viem, že je vďačný za veci, ktoré robím, viem, že jeho láska ku mne nie je založená na mojom výkone.

Často takto myslím na svoju lásku k svojmu Spasiteľovi. Prečo Ho milujem? A môžem oddeliť dôvody, prečo Ho milujem, od dôvodov, za ktoré som Mu vďačná? Milujem Ho kvôli tomu, kým je? Alebo Ho milujem kvôli všetkému, čo robí? Milovať niekoho pre to, čo pre mňa táto osoba robí, sa zdá byť taká sebecká, sebastredná láska. „Milujem ťa, lebo z toho mám úžitok.“ Z tohto dôvodu by som nechcela byť milovaná. Ale milujem svojho Spasiteľa týmto spôsobom?

Chcem milovať svojho Otca, pretože je Boh, pretože je všemocný, pretože je Kráľom kráľov a Pánom pánov. Chcem milovať svojho Spasiteľa, pretože je svätý, spravodlivý a dobrý. A spolu s milovaním Jeho z týchto dôvodov Ho chcem tiež chváliť a uctievať za tieto vlastnosti. Potom sa sústredím len na Neho! Potom je moje uctievanie o Ňom, nie o tom, ako z neho ja sama profitujem. Teraz, povedzme si to jasne, som Mu neuveriteľne vďačná za Jeho požehnanie, za Jeho starostlivosť o mňa, za to, ako mi Jeho život prináša život, za to, že je mojím životom. Bez neho nie som nič. Za tieto požehnania chcem úprimne poďakovať Darcovi všetkých dobrých vecí.

Rada uctievam a chválim svojho Otca za to, KÝM je, a potom mu ďakujem za to, ČO urobil. Takto je uctievanie 100% o Ňom. Otázka znie: „Myslíme a radujeme sa z našich požehnaní viac ako v osobe, v ktorej ich máme?“ Som pohltená požehnaním, ktoré dostávam od Ježiša viac, ako som pohltená samotným Ježišom? Dúfam, že nie. Tak ako by som chcela, aby bol Ed viac priťahovaný ku mne ako k veciam, ktoré pre neho robím, chcem byť priťahovaná k svojmu Spasiteľovi pre Neho, nie pre to, čo pre mňa robí.

Myslím, že toto rozlišovanie mi pomáha pochopiť, ako dokonale ma miluje. Pevne verím, že Boh Otec ma miluje, pretože ma stvoril a ja som Jeho dieťa. Jeho láska ku mne NEPOCHÁDZA z mojej služby Jemu, NEZÁVISÍ od môjho správania a NEHROZÍ jej, že sa bude umenšovať alebo že by zmizla. Ak Ho milujem za to, čo pre mňa robí, je pravdepodobné, že budem mať tendenciu veriť, že ma miluje za to, čo robím pre Neho. Nič nemôže byť ďalej od pravdy.

Moja výzva pre teba je: snaž sa Ho poznať. Snaž sa do Neho znova zamilovať. Hľadaj v Jeho slove, aby si vedel, kým je, a potom ho uctievaj a chváľ za tieto vlastnosti. Nech je tvoje uctievanie 100% o ňom! A potom mu ďakuj. Ďakuj mu za jeho požehnanie. Ďakuj mu za všetko, kým pre teba je a čo ti dáva. Zisťuj, či rozlišovanie týchto spôsobov komunikácie s tvojím Spasiteľom zmení tvoj pohľad na Jeho lásku k tebe. Miluje ťa. Keď si vložil svoju vieru do Jeho diela na kríži a prijal jeho ponuku spásy, stal si sa naveky Jeho! Miluje ťa, pretože si Jeho, úplne a bezpodmienečne Jeho. Ver tomu!

Fotografia: Kelly Sikkema/Unsplash