Ak by sme modlitbu prirovnali k dýchaniu nášho duchovného života, ako by to vyzeralo s kyslíkom v tvojom spoločenstve? Koľko času trávite spolu na modlitbách a aké majú u vás miesto? Ponúkame ti niekoľko nápadov, ako povzbudiť modlitby na tvojej mládeží, skupinke či tíme:

“Sezónne” chvály, vyznávanie, vďaky a prosby

Priprav kôpku sezónnych predmetov, ktorá obsahuje 4 druhy vecí, z ktorých si ľudia v spoločenstve môžu jednu vytiahnuť (napr. na jeseň zopár 1) pekných farebných listov, 2) gaštany, 3) orechy, 4) šípky)

Každá zo 4 vecí reprezentuje jeden z aspektov modlitby. Vysvetli, čo je čo (napr listy – chvála, gaštany – vyznávanie, orechy – vďaka, šípky – prosby). Povzbuď ostatných, nech sa zamyslia nad posledným týždňom a (podľa toho, čo si vytiahli zo sezónnej kôpky) nad tým, za čo môžu Boha chváliť, ďakovať, čo potrebujú vyznať, alebo o čo/za koho prosiť. Potom sa tak spolu modlite. Každý si svoj predmet môže zobrať domov, aby mu počas týždňa pripomínal potrebu modliť sa za spoločenstvo.

Ak tieto modlitby použijete na tíme, môžete sa modliť za tie veci, ktoré sú dôležité pre vás ako spoločenstvo.

Za seba navzájom aj počas týždňa

Rozdaj každému kúsok papiera (a pero) a popros ľudí, aby si naň napísali svoje meno a 1 vec, za ktorú by chceli, aby sa za nich niekto modlil. Potom papieriky pozbieraj do jednej nádoby/klobúka/… a nechaj, nech si každý vytiahne 1 človeka, za ktorého sa bude v nasledujúci týždeň modliť. Popros ľudí, nech si vyberú telefóny a nastavia si pripomienku na 2 časy počas nasledujúceho týždňa, aby na to nezabudli. Povzbuď ich, aby človeku na lístočku počas týždňa, aj napísali, že sa za neho modlia. 

Ďalšie tipy:
  • Ešte osobnejšie to bude, ak námet nebude napísaný na papieriku, ale každý dostane za úlohu odchytiť si človeka, ktorého meno si vytiahol a opýtať sa ho, za čo sa v ten týždeň môže modliť.

Takéto modlitby by mali napomôcť budovaniu spoločenstva duchovne (vzájomnou modlitbou) i fyzicky (spoločenstvo komunikuje a povzbudzuje sa aj počas týždňa).

Modlitby na základe Žalmu 37

Modlitby môžu byť spojené so zdieľaním a modlitbami v skupinkách. Žalm 37 obsahuje niekoľko odporúčaní k dobrému životu.

Individuálny čas:

Nechaj chvíľu času, počas ktorého si Žalm každý sám prečíta a vypíše/vyznačí si z neho tieto veci (dôveruj Hospodinovi, čiň dobre, bývaj v krajine, ostríhaj pravdu, raduj sa v Hospodinovi, uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho, nevzbĺkni hnevom, opusť zlosť, pozoruj nevinného a statočného,… ). Modli sa a popros, aby ti Pán Boh ukázal, ktorá 1 – 2 z týchto vecí sú pre teba momentálne dôležité.

Čas v skupinkách:

Rozdeľ ľudí do skupiniek po 2 až 3 a nechaj ich, aby sa o týchto veciach zdieľali a potom sa za seba navzájom modlili

Ak tieto modlitby použijete na tíme, môžete sa modliť aj za tie veci zo Žalmu, ktoré sú dôležité pre vás ako spoločenstvo.

Ďalšie tipy:
  • Nechaj ľudí, nech napíšu svoj vlastný žalm (pusť do pozadia nejaké inštrumentálne chvály). Môžu a nemusia ho na konci čítať nahlas. Ak by svoj žalm nik nečítal, je dobré vopred osloviť jedného človeka, ktorý tento čas písania žalmov ukončí modlitbou.
  • Nechaj ľuďom čas nech si prejdú niektoré Žalmy a nájdu v nich 2 – 3 verše, ktoré vyjadrujú aj ich rozpoloženie srdca. V spoločnej hlasnej modlitbe (spolu, alebo v skupinkách – podľa počtu ľudí) každý prečíta svoju žalmovú modlitbu. (Môžeš im zopár Žalmov odporučiť vopred, napr. vybrať niektoré zo Žalmov 4, 16, 27, 30, 31, 40, 63, 98, 118).

Fotografia: Karolina Badzmierowska/Unsplash