Čo vás naposledy inšpirovalo v manželstvách vo vašom okolí? Dávid a Kika v poslednej časti série o vzťahoch a službe hovoria viac o obrusovaní aj o tom, ako vnímajú svoju úlohu pomáhať tomu druhému nasledovať Pána Ježiša.

Stodvadsiatušiestu epizódu podcastu nájdete na Spotify aj iTunes.

Fotografia: Zoriana Stakhniv/Unsplash