Medzi ovocím Ducha je vymenovaná aj vernosť (ak si chceš prečítať ostatné články, nájdeš ich tu). Zvláštne, pretože vernosť nám viac evokuje partnerský vzťah ako duchovnú kvalitu. V pôvodnom znení textu je použité slovo „pistis“, ktoré má základ v slove „peithó“.

„Peithó“ znamená viera. Takže vernosť je vlastne veľmi úzko spojená s vierou. Som verná tomu, v čo verím. Zaujímavé, nie? Ja mám pocit, že som často vernejšia mobilu, v ktorom si niekoľkokrát za deň skontrolujem mail, sociálne siete, esemesky a zmeškané hovory, ako byť verná Bohu, Jeho Slovu, rozhovoru s Ním. Na to všetko si veľakrát nájdem len zopár krátkych minút raz za deň. Zažívaš alebo si už zažil niečo podobné?

Vieru, a teda vernosť, nedokážeme v sebe vyprodukovať sami. Tvorí ju v nás Pán Boh. A ako ju tvorí? Tak, že náš čas investujeme do Božieho Slova a modlitby. Že sa s Pánom Bohom stretneme a počúvame Ho. Tak transformuje naše životy a zameriava nás na seba, a to, čo je skutočne dôležité.

Keď sme so sestrou ešte boli slobodné a zdieľali sme spoločnú detskú izbu, navrhla mi, aby sme si počas pôstu vyhradili spolu čas s Pánom Bohom a modlili sa za nášho brata, ktorý nepoznal Krista. Každý deň sme ráno vstali a modlili sa zaňho. Odvtedy už prešlo viac ako desať rokov a náš brat stále nepozná Krista. Zatiaľ. Ale mňa táto skúsenosť s Bohom naučila modliť sa za ľudí vytrvalo a pravidelne s vierou, že to zmení ich životy a s istotou, že to zmení môj život.

O niekoľko rokov neskôr, keď sa moja sestra vydala a odsťahovala, prevzala som po nej vedenie mládeže. A že sa mi do toho nechcelo. Cítila som sa nepripravená a príliš žena na to, aby som viedla tím, ktorý sa skladal aj z mužov. Najprv som s tým bojovala, ale potom som sa snažila nájsť si v tejto službe svoje miesto. Cítila som od Pána Boha povolanie, ale zároveň sa moje ľudské ja búrilo a hľadalo si výhovorky prečo nie. A boli to veru náročné roky. Veľakrát som o sebe pochybovala, párkrát som si počas tímu odbehla poplakať na záchod a niekedy som rozmýšľala, že to už vzdám. Ale zakaždým sa ma Pán Boh dotkol a ukázal mi, že toto je teraz moje miesto a mám byť verná v tom, do čoho ma povolal.

V oboch prípadoch som verila Pánu Bohu. A obe skúsenosti ma pokorili a naučili niečo viac o tom, aký je Pán Boh. A to je vernosť, je to charakter človeka, ktorý dodrží sľub. Sľub nasledovať Krista nech sú naše okolnosti akékoľvek.

  1. Ako sa v posledných týždňoch učíš vernosti? Čo pre teba momentálne znamená verne nasledovať Krista cez akékoľvek okolnosti?
  2. O vernosti a ako to môže vyzerať v živote s Pánom Ježišom a službe sa môžeš dočítať viac aj v tomto rozhovore:

Fotka: Priscilla Du Preez/Unsplash