Keď som sa pred niekoľkými rokmi dostala k službe v našej mládeži, asi som si ani len nepredstavovala, že raz nastane čas, keď ju začnem viesť. Bola som šťastná a spokojná s tým, že som mohla sem-tam pripraviť nejakú aktivitku, napiecť koláč, postupne som začala viesť moju prvú skupinku a dostala sa až k vyučovaniu. Pred tri a pol rokom som sa necítila dosť schopná na to, aby som nejakú službu viedla. A ak mám byť úplne úprimná, stále sa na to necítim. Takže ak si sa ocitol práve v takej situácii, ako ja, kedy vidíš potrebu, ale možno nemáš dosť odvahy, toto je článok na povzbudenie práve pre teba.

Neviem, aká je tvoja predstava o tom, ako by mal vyzerať ideálny vedúci (budem hovoriť o mojej konkrétnej situácii v mládežníckej službe), no ja sa s mojou predstavou veľmi nestretávam. Moja predstava perfektného vedúceho mládeže je ideálne mladší manželský pár, hudobne zdatný, aby dokázal poslúžiť aj pri chválach, schopný vyučovať, mať otvorenú domácnosť pre ľudí, samozrejme nech sú ľudomilní a obetaví. A táto moja predstava nie je zlá. Bodaj by sa našla kopa takýchto vedúcich. No väčšinou to tak nie je.

Ja teda v mnohom nezodpovedám tejto mojej predstave ideálneho vedenia mládežníckej služby v našom zbore. Som single žena, hudobne zdatná nie som ani zďaleka, vyučovať síce viem, no poznám oveľa lepších učiteľov než som ja, žijem doma s mamkou, ktorá nepodporuje moju vieru a službu a v našej domácnosti cudzí ľudia nie sú vítaní. A síce mám rada ľudí a rada verím tomu, že som aj obetavá, väčšinou mám pocit, že mám viac obmedzení ako možností. Nie som vôbec všeobecným ideálnym príkladom dobrého vedúceho. Napriek tomu si nemyslím, že ním nemôžem byť. A že to nemôžem robiť dobre. A to isté si myslím o tebe.

Čo teda robiť, keď vidíš, že niekde je potreba byť vedúcim? Čo robiť, ak si sa ocitol v situácii, že sa môžeš stať vedúcim nejakého tímu/služby v tvojom zbore? Tu je niekoľko rád a krokov, ktorými som si prešla ja pri mojom premýšľaní a rozhodovaní a ktoré mi veľmi pomohli.

  1. Slúž tam, kde to poznáš – toto je asi taká celkom logická  a očividná rada. No i tak to spomeniem. Ak sa ti naskytne príležitosť viesť tím/službu, malo by to byť niečo, čo už nejaký čas poznáš. Či už nejaký tím budeš preberať, alebo si ho znovu skladať. Maj už niečo v tej službe odslúžené. Poznaj rytmy tej služby, ľudí, ktorí tam slúžia, ľudí, ktorým je slúžené. Pravdepodobne budeš vidieť, čo sú dobré veci, ktoré sa robia a naopak to, čo bude treba zmeniť.
  2. Hovor o tom s ľuďmi, ktorí ťa poznajú to, ako sa vidíš ty, a to, ako ťa vidia druhí ľudia, môže byť často veľmi odlišné. Ľudia, ktorí ťa môžu pozorovať v živote a v službe, môžu vidieť veci, ktoré tebe úplne unikajú. Možno niekto uvidí to, ako vieš zasiahnuť do debaty a usmerniť ju správnym smerom. Alebo že si všímaš ľudí, ktorí sú prehliadaní. Alebo máš výborné organizačné schopnosti. Môžu vidieť veci, ktoré ty považuješ za nedôležité a nerelevantné, no pre druhých ľudí a v službe veľmi dôležité.
  3. Hovor o tom s vedením zboru resp. človekom, ktorý dohliada na vedúcich v zbore, mládežnícku službu, atď. Hovorte o tvojich obavách, aká je tvoja vízia, hovorte o tom, prečo áno a prečo nie. Modlite sa spolu. Nechaj, nech sa modlia za teba. Pýtaj sa na to, ako budú za tebou oni stáť ako zbor. Kde si krytý/á. V čom ti môžu byť oporou, v čom v čom sa cítiš neistý/á. Hovor aj preto, aby spoznali to, kým si a poznali tvoje silné stránky a  nedostatky.  
  • Pozeraj – je síce skvelé, že vidíš, ako v službe poslúžiť teraz a čo by boli tvoje prvé kroky. No čo o niekoľko mesiacov? Čo o rok? O dva? Vidíš to, kam chce cez teba Pán Boh posunúť danú službu? Vidíš to, že ako vedúci máš zabezpečiť pravidelné stretávania v piatok alebo v sobotu večer pre dorast a mládež, alebo vidíš aj väčšie ciele, ku ktorým chceš smerovať?

Buď odvážny, no rozvážny

Úplne ti fandím, ak si sa odvážil pustiť na cestu vedenia. Je to cesta plná prekážok a pádov, no aj veľkej odmeny a radosti z ovocia, ktoré môžeš vidieť. No dávaj pozor aj na svoj životný kontext. Aká je tvoja kapacita slúžiť? Máš dostatok času popri škole/práci/inej službe, aby si vedel plnohodnotne niečo viesť? Je niečo, čo musíš pustiť? Čomu povieš nie, aby si tomuto povedal áno? Kto sa bude starať o teba? Na akom základe chceš stavať? Ako chceš budovať zdravý tím učeníkov, ktorí činia učeníkov? Maj game plan. Budeš ho potrebovať.

Nie je to o tebe. Vďakabohu.

Pamätaj na toto. Akokoľvek sa budeš snažiť, akékoľvek obdarovania máš. Kapacitu a čas slúžiť. Oddané srdce. Obetavosť. Buď pripravený zlyhať. A nie raz. No dobrá správa v tom všetkom je, že to nie je o tebe. Vďakabohu. Vďaka BOHU! Pán Boh koná a je oslávený aj cez naše zlyhania a nedokonalosti, lebo On nezlyháva a je dokonalý. To neznamená, že sa nemáš ani snažiť, Ale pamätaj si. Rob najlepšie, ako vieš a on sa postará o zvyšok (Do your best and He will do the rest).

Fotografia: Miguel Á. Padriñán/Pexels