Čiže naučiť sa nevyskočiť hneď so svojím názorom si vyžadovalo z mojej strany veľa disciplíny, kým sa z toho stal zvyk. A stále sa to učím.

Druhý spôsob ako namiesto toho, že povieme svoje pozorovanie a niekedy možno až tak, že sa pootvorené srdce človeka skôr zabuchne, bol jeden nástroj, ktorý som sa naučila na tréningu o coachingu, a je to podľa mňa veľmi nápomocné.

Princíp je jednoduchý, aplikácia až tak nie.

Ide o to, že namiesto výroku, ktorý môže znieť tvrdo a odsúdzujúco, vytvorím súbor dobre cielených (nemanipulatívnych a nie áno – nie) otázok, ktoré by mali viesť dotyčného človeka k uvedomeniu si pravdy bez toho, aby som to musela ja sama povedať. A keď Duch Svätý pôsobí zvnútra, má to vždy väčší a trvalejší efekt, ako keď niekomu zvonku ja niečo oznámim.

Uvediem príklad.

Výrok: Rozprávaš príliš veľa o sebe.

Súhrn otázok: Ako sa máš? S kým sa najčastejšie rozprávaš o tom, ako sa cítiš? Máš ľudí v živote, s ktorými môžeš procesovať veci, ktoré sa ti dejú? Kto vie o tebe najviac? Čo si myslíš o spojení slov: vylievať si srdce pred Hospodinom zvykneš to robiť? Spomínaš si na nejaké biblické texty, ktoré o tom hovoria? A teraz, spomínaš si na nejaké, ktoré hovoria o počúvaní? Poznáš nejakého človeka, ktorý je v počúvaní ostatných výborný? Čím to je? Myslíš si o sebe, že vieš dobre počúvať povedal ti to niekedy niekto?

Samozrejme, niekedy môže ísť diskusia iným smerom, v závislosti od odpovedí človeka, vtedy treba tvoriť nové otázky, ktorých ale zásadou ostáva, že sú úprimné, nemanipulatívne, neútočné, kreatívne, sú vyslovené v duchu, že si za daného človeka, nie proti nemu, s úprimnou zvedavosťou, sú jasne smerované a majú zámer. 

Nie je to jednoduchý skill (zručnosť). Raz som sa to snažila naučiť dievčatá na mojej skupinke a po dvojhodinovom tréningu týchto otázok to tri štvrtiny z nich vzdali, že ich to nebaví, že sa im to nepáči a že budú ďalej klásť otázky typu: a nehovoríš ty náhodou príliš veľa o sebe?

Ta tak. Ale ozaj si myslím, že dobrí vedúci sa vedia pýtať dobré otázky.

Samozrejme, vyžaduje si to tréning.

Tak poďme na to. Tvojou úlohou je vytvoriť súbor 10 otázok, ktoré by pomohli človeku, ktorého sa ich pýtaš pochopiť tieto tri výroky (pozorovania):

  1. Tvoje kázne sú dlhé a nudné. (vedúcemu mládeže)
  2. Často zveličuješ. (15-ročné dievča/chlapec v tvojej skupinke)
  3. Tvoj sarkastický humor zraňuje ľudí na mládeži. (mládežník)