Každý jeden z nás má dôležité poslanie. Zdieľanie Ježišovej dobrej správy je základným kameňom našej viery – je to to, k čomu Kristus vyzval svojich učeníkov aj nás. Chceme sa vzájomne inšpirovať, povzbudiť a vystrojiť, aby sme boli poslami najväčšej nádeje v Ježišovi Kristovi.

Pozývame ťa na Konferenciu pracovníkov s mládežou, ktorá bude prebiehať v Žiline od 20. do 23. apríla 2023. Pre viac informácií a link na registráciu klikni na nasledujúci odkaz:

Čo je to KPM?

KPM je konferencia pracovníkov s mládežou, ktorú Tréningové centrum Kompas organizuje už od roku 1992. Našou víziou je inšpirovať a pomáhať vedúcim mládeží, dorastov, skupiniek a mládežníckych služieb rôznych reformovaných cirkví v našej krajine. 

Počas 4 dní sa stretnú stovky mládežníckych vedúcich, ktorí sa chcú učiť a potom vrátiť naspäť domov do svojho zboru a verne slúžiť ďalej. 

Na tejto konferencii môžeš zažiť spoločenstvo, semináre, niekoľko hlavných programov, uctievanie, vyučovanie Božieho slova, množstvo nápadov aj času s priateľmi, mentormi a spolubojovníkmi.