Koľkokrát ste počuli otázku: “Ak je Boh dobrý, prečo je vo svete toľko zla a utrpenia?” či “Prečo dopustil to a to?”. Tak prečo Boh nadprirodzene nezasiahne a nerozhodne za nás? 

Žijeme vo svete poznačenom hriechom. Celé stvorenstvo je zlomené a musí žiť na zemi, kde choroby zabíjajú a denne čelí prírodným katastrofám, ktoré nikto nevie predvídať. Nebol to však pôvodný Boží plán. Keď čítame Bibliu a vidíme, ako svet zamýšľal, je nám jasné, že sme od plánu A veľmi ďaleko. Hospodin stvoril človeka na svoj obraz a dal mu do rúk veľa možností, aj zodpovedností. A hlavne, dal mu slobodu. Prečo?

Keď sa na mládeži či skupinke rozhodnete hovoriť o otázke slobody a Božej dobroty, môžete na úvod použiť toto video. Podnieti hneď niekoľko otázok: Poznáš Boha? Veríš, že je dobrý? Je sloboda dobrá vec? A nakoniec, aká je tvoja odpoveď?

Autor videa: Zangomatic
Slovenský dabing: Martina Klotter