Ak si kúpiš niečo nové, často v balení nájdeš návod s nadpisom „začíname“. Slúži na to, aby si čo najrýchlejšie dostal najdôležitejšie informácie a výrobok si mohol hneď používať.

Keď si uveril v Krista, nič si si nekúpil, ale obdržal si vzácny dar – vzťah s Bohom a večný život s Ním. Možno ti ešte nie je úplne jasné, čo to znamená. Počas tejto série budeme čerpať z materiálu GRO 1 a hovoriť o 4 témach, ktoré nám pomôžu začať.

Čo je to materiál GRO 1?

Materiál Gro je určený na študovanie s priateľom alebo malou skupinkou. Je zameraný na základy (gro) viery, takže ho môžete použiť, ak skupinku iba rozbiehate, ale aj ak sa stretávate už dlhšie, pretože každým ďalším dielom Gro ideme hlbšie a hlbšie. Gro pozostáva zo štyroch lekcií a je zostavené tak, aby ste ho mohli jednoducho vziať a hneď používať. Po ukončení si môžete dať prestávku alebo rovno pokračovať ďalším.

Celý kurz sa skladá z piatich dielov, pričom prvý z nich sa volá Gro1 – Začíname a má 66 strán.

4 lekcie v GRO 1
  1. Čo sa stalo, keď si uveril v Krista?
  2. Kto je Boh a ako sa k Nemu môžeš priblížiť?
  3. Ako čítať Bibliu?
  4. Čo je večný život?
Z čoho pozostáva lekcia v GRO 1
  1. Rozbeh: Na začiatku lekcie je otázka, ktorá vám pomôže rozhovoriť sa o danej téme alebo o uplynulom týždni.
  2. Do hĺbky: Nahliadnite spolu do Biblie, kde nájdete odpovede na kľúčové otázky týkajúce sa vášho duchovného rastu.
  3. Zhrnutie: Stretnutie ukončite zdieľaním svojich modlitebných podnetov a spoločnými modlitbami.
  4. Bonus: Inšpirujte sa kreatívnymi nápadmi – akým spôsobom môžete stretnutie stráviť a aké výzvy si dať, aby sme mohli ďalej rásť.

Pripravená mládež

V dnešnom článku máme pre teba pripravenú mládež, na ktorej v skupinkách môžete preberať prvú lekciu z materiálu GRO 1.

Ukážka

Icebreaker: Rolák – Polák (10 minút)

Pred začiatkom hry potrebujete vytlačiť dokument z prílohy – nájdete v ňom zoznam rodín s rolami (otec, mama, syn, dcéra, pes). Na začiatku hry si každý vytiahne jeden papierik, na ktorom je jeho meno a rola.

Po odštartovaní začnú všetci nahlas hľadať členov svojej rodiny (kričať meno svojej rodiny). Keď sa nájdu, sadnú si na seba na stoličku v poradí – otec, na neho mama, na ňu syn, na neho dcéra a hráč, ktorý dostal papierik „pes“, musí 3x obehnúť okolo stoličky. Skupina, ktorá to stihne najrýchlejšie, vyhráva.

Tip: V prílohe nájdete papieriky pre 45 hráčov. Nastrihaj toľko, koľko budeš potrebovať, ale tak, aby mala každá rodina rovnaký počet členov, takže ak je počet vašich hráčov násobok 4, môžeš napríklad nepoužiť rolu dcéry a pod. Odporúčam nechať úlohu psa, keďže tá prináša element zábavy pri behaní okolo stoličky.

Video: Bible Project – Gospel (5 minút)

YouTube video

Skupinky (60 minút)

V nasledujúcej časti sa rozdeľte do menších skupiniek, pričom v každej by mal byť jeden vedúci (ktorý bude skupinu viesť cez premýšľanie) a asi 3 – 4 mládežníci.

Skupinku začnite otázkami v časti rozbeh a potom pôjdete „do hĺbky“ a budete premýšľať nad 3 vecami, ktoré sme získali po tom, ako sme uverili v Krista: sme ospravedlnení, adoptovaní a znovuzrodení. Pri každej z častí strávte cca 15 minút, pričom materiál vás intuitívne prevádza cez čítanie biblických textov a otázky na diskusiu.

Skupinku uzavrite modlitbami a tiež si každý mládežník má vybrať výzvu, ktorú bude mať na nasledujúci týždeň. Po skončení skupiniek sa opäť spojte do veľkej skupiny.

Nápady na chvály

Môžete si na záver pustiť tieto chvály, ale môže vaša kapela zahrať piesne, ktoré sa hodia k téme znovuzrodenia, prijatia do Božej rodiny a ospravedlnenia od našich hriechov.

Už viac nie som strachu otrokom (ECAV ZA)

YouTube video

Môj Abba (PiarMusic)

YouTube video

Záver

Na záver odporúčame oznamy o akciách počas týždňa a pozvite mládežníkov o týždeň na ďalšiu mládež, kde sa spolu pozrieme na otázku Kto je Boh a ako sa k Nemu môžeš priblížiť?

Fotografia: BBC Creative/Unsplash