Na svoju prvú biblickú školu som bola pozvaná viac-menej neosobne, na jednom stretnutí pre mladých, kde moderátor z pódia oznámil, že sa im uvoľnilo jedno miesto, ale treba reagovať svižne, keďže sa nastupuje hneď po Vianociach. Bolo to asi moje najrýchlejšie životné rozhodnutie, lebo o tri týždne som sa ocitla v Dánsku. A neľutujem.

Počas toho roka som sa cez vyučovanie, spolužiakov, učiteľov, praktickú službu veľa naučila o sebe, prehlbovala svoju vieru a poznanie Biblie, prežila Božiu lásku a začala uchopovať povolanie byť učeníkom.

O tri roky na to som dostala pozvanie do Školy pre pracovníkov s mládežou (ŠPM) cez priateľov. Najprv som si myslela, že to nebude pre mňa, “veď ja už jednu biblickú školu za sebou mám”, resp. “akurát som začala zaraďovať do pracovného života po vysokej škole, a nebudem mať na to čas”. Čo ale zavážilo, bol fakt, že som stále robila s mládežou, a nejaké tipy do služby by sa mi zišli. Chcela som nejaké know-how, a dostala som oveľa viac.

Pravidelné stretávanie sa s ľuďmi z rôznych denominácií z celého Slovenska, ktorí robili vlastne to isté čo ja, ktorí zápasili s podobnými problémami, či sledovanie toho, ako sme sa počas roka posúvali vpred, bolo veľmi povzbudzujúce. Prostredníctvom mentoringu a interakcie s učiteľmi som zažívala prijatie a záujem o mňa ako osobu v službe a nie ako osobu pre službu. Počas ŠPM sa začal prerod v mojom chápaní služby. Nielen byť vernou a vytrvalou, ale aj zámernou v tom, ako a prečo robím veci, tak ako robím.

Som veľmi vďačná, že ma vtedy niekto pozval. Či už osobne, alebo neosobne. Vidím, ako si Pán Boh použil tieto zavolania, išlo o zlomové roky v mojom chodení s Bohom a v službe!

Preto dnes to chcem byť ja, ktorá pozve teba!

Ak vedieš alebo si člen tímu služby zameranej na mladú generáciu;
ak sa pripravuješ sa na rolu vedúceho tímu/služby;
ak chceš rásť vo svojom vzťahu s Bohom a v zručnostiach vedúceho;
ak túžiš, aby vaša mládež bola miestom prijatia i premeny životov;
ak rozmýšľaš spolu s tímom ako byť viac zameraní na misiu,
zváž, či práve ŠPM by mohlo byť to miesto, ktoré chce Pán Boh použiť v tvojom/vašom formovaní!

Preštuduj si, prosím, priložené prílohy. Hľadaj Božie vedenie na modlitbách, i v rozhovoroch s ľuďmi, s ktorými slúžiš, ktorí majú čo povedať do tvojho života.

A nebudem to len ja, ktorá sa poteší, ak pozvanie prijmeš! Už teraz celý ŠPM tím pracuje na predmetoch, spoločne pripravujeme aktivity, a modlíme sa za každého, kto sa zapojí do ďalšieho ročníka!