V druhej časti predmetu Chodenie s Bohom sa spolu s Drahom Polohom ďalej pozrieme na tému uctievania. Budeme sa pýtať, kto sedí na „tróne“ nášho uctievania a premýšľať nad tým, čo je pri ňom kľúčové.

V prílohe nájdeš okrem nahrávky aj pracovný list.