Mám veľmi rada appku YouVersion, nielen kvôli tomu, že mám Bibliu vždy poruke, ale aj preto, že ponúka množstvo rôznych zaujímavostí. Jednou z nich je aj verš dňa, ktorý isto poznáte. Každý deň vo vami určenom čase vám cinkne notifikácia s veršom dňa, ktorý je v ten deň rovnaký pre každého človeka. Niekedy je naozaj trefný do situácie, v ktorej sa práve nachádzam, alebo ma navnadí prečítať si celú pasáž, z ktorej pochádza. Niekedy si však prečítame naozaj podivuhodné slová.

Verše dňa sa vždy vyberajú z anglickej verzie Biblie, a ako to už s prekladmi býva, nie vždy stopercentne sedia. Niekedy je v angličtine niektoré slovo dlhšie, inokedy v slovenčine nemáme presný výraz a musíme použiť opis.

Pobavenie alebo zastavenie

V Biblii sa napríklad v našom slovenskom preklade líši od anglického aj to, ako sú verše označené. To, čo je v našej Biblii jeden samostatný verš, môže byť v angličtine súčasťou iného. A tak sa občas stane, že v angličtine verš dňa na YouVersion vyzerá úplne inak ako v slovenčine. Napríklad, že verš dňa znie: „Dávidov žalm na spomienku.“ alebo len jedno slovko „Selah“. Väčšinou ma to len pobaví a žijem svoj deň ďalej.

A čo tak sa nad niektorými slovami pozastaviť? Napríklad práve nad slovom selah. Neviem, ako vy, ja ho teda v bežnej reči až tak nepoužívam, keďže som donedávna ani nevedela, čo znamená.

Prečo ho v Biblii nemáme preložené? Ako sa tam objavilo? Má tam vôbec byť ak ho niektoré preklady vôbec neuvádzajú?

Čo znamená selah?

Slovo selah, ktoré v slovenskom ekumenickom preklade nájdeme ako Sela (písmeno „h“ na konci slova sa v hebrejčine nevyslovuje – poznámka editora), sa v Biblii vyskytuje v dvoch knihách. Najčastejšie to je v knihe Žalmov, kde je zapísané 71-krát. Okrem toho ho ešte nájdeme 3-krát v knihe proroka Habakuka.

Ohľadom tohto slovka sa v komunite prekladateľov objavuje nezhoda. Väčšina prekladov ho kvôli tomu necháva v pôvodnej hebrejskej verzii.

Septuaginta (grécky preklad SZ z hebrejčiny, na ktorom pracovalo 70/72 židovských učencov za 72 dní) prekladá selah ako „deplasma“, čo znamená rozdelenie, no mnoho biblických učencov s týmto prekladom nesúhlasí.

Iní učenci tvrdia, že selah je spojením dvoch hebrejských slov s_lah (uctievať) s_lal (pozdvihovať).

Čas na zastavenie

Najčastejším tvrdením však je, že selah pochádza z hebrejského salah (pozastaviť). Z toho pochádza názor, že selah je hudobný zápis označujúci odpočinok/pauzu pre speváka/inštrumentalistu, ktorý žalmy prednášal. Ak je to pravda, znamená to, že vždy keď si čítame žalmy a objaví sa selah, spevák/hráč na nástroj sa zastavil – možno to bola pauza na nádych, alebo časť žalmu, ktorá sa spievala bez hudobného doprovodu, alebo pauza na to, aby hrala iba hudba bez spevu.

Možno to však bola pauza/prestávka na to, aby uctievali/chválili Toho, o kom bol samotný žalm, pauza na to, aby zdvihli svoje ruky.

Ak hovoríme o častiach, kde sa selah objavuje v knihe Habakuka, tiež by mohlo znamenať zastav/pozastav sa a uctievaj/chváľ.

Výzva pre teba

Možno najlepší spôsob, ako rozumieť slovu selah je kombinácia týchto významov. V súčasnosti už žalmy nespievame a už vôbec nám k nim nehráva sprievodná hudba. Pravdepodobne tak nikto z nás nečíta ani proroka Habakuka. No skúsme namiesto pauzy na nádych využiť selah na to, aby sme sa pozastavili nad tým, čo sme prečítali. Nech pri selah naozaj zastavia naše myšlienky, ktoré blúdia kade-tade, a sústredia sa na Hospodina, ktorého uctievame a chválime.

„Nech sa ti klania celá zem, nech ťa ospevujú, nech ospevujú tvoje meno!“ 

                                                           – Selah –

Fotografia: Priscilla Du Preez/Unsplash