Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi: On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Filipským 2:5 – 8 

Pre nás je to ťažké pochopiť. Boh, Autor a Stvoriteľ vesmíru sa stal telom a vstúpil do našich pomerov.

Ježiš bol človek, no stále bol aj Bohom. Nestratil svoju silu, no dobrovoľne sa rozhodol nevyužiť pár jej aspektov počas života na zemi.

Ten „Bez limitov “ na seba vzal limity. „SOM, KTORÝ SOM“ poslušne povedal „budem“. Stvoriteľ povolil byť obmedzeným svojim vlastným stvorením. Je to náročný koncept na porozumenie. Boh prišiel, vzdal sa samého seba, zomrel… pre teba.

Keď čítame evanjeliá a sledujeme, akým vodcom Ježiš bol, vidíme niekoľko vodcovských konceptov, ktoré sa my ako vedúci dnes môžeme naučiť.

Sedem právd o vodcovstve, ktoré som sa od Ježiša naučil:

1. Trávil čas s „outsidermi“

Ježiš nezvykol tráviť mnoho času s nábožnými ľuďmi. Práve naopak, množstvo času trávil s prostitútkami, zlodejmi, žobrákmi, malomocnými a podobnými „outsidermi“ spoločnosti. Ježiš strávil viac času v izbách so špinavou podlahou ako v sálach s farebne pomaľovanými oknami. Ak chceme viesť ako Ježiš, tak musíme byť častejšie s ľuďmi, ktorí sú biedni. Vlastne, ak sa nad tým úprimne zamyslíme — všetci sme úbohí, len možno v iných oblastiach. A to sú tí, s ktorými bol Ježiš najviac. Oni sú tými, pre ktorých — ako povedal — prišiel. (Lukáš 5:32)

2. Bol len na jednom mieste v jednej chvíli

Niekedy sa v službe cítime vinní, keď sa snažíme zvládnuť všetko. Chceme byť na každom stretnutí, na každej skúške, každej udalosti… no aj Ježiš mohol byť v jednej chvíli len na jednom mieste. Buďme úprimní, nemôžeme byť všade naraz. Verme Božej suverenite a svoju sústredenosť venujme tomu, pred čo nás v danom momente postavil. Snažiť sa byť všade naraz len uberá efektivitu výsledku a stavia nás do rýchlej trate, čo je vyčerpávajúce.

3. Žil v spoločenstve

Boh stvoril spoločenstvo. Stvoril nás ako ľudí, aby sme žili spolu. Ježiš bol takmer neustále obklopovaný ľuďmi. Všimnime si jeho vzťah voči 12 apoštolom. Trávil s nimi čas. Boli spolu na misii — 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V našej službe sa musíme rozhodnúť či sa ľudí snažíme ohúriť, alebo mať na nich vplyv. Z diaľky môžu byť ľudia očarení, no na tom v skutočnosti vôbec nezáleží. Na to, aby sme na nich mohli mať vplyv, musíme žiť v spoločenstve a žiť naše životy spolu s ich životmi.

4. Bol pokúšaný

Ježiš bol pokúšaný presne tak, ako sme aj my. Nemyslite si, že ľudia, ktorí mu slúžia, taktiež nebojujú s pokušeniami. Často my vedúci zápasíme s pokušeniami ešte viac ako iní ľudia. Potom, ako sa Ježiš postil ho satan viackrát pokúšal. Ježiš použil na zdolanie pokušenia Božie slovo. Ostaňme v Slove, a keď budeme pokúšaní, spomeňme si na slová apoštola Pavla v 1. Korintským 10: „Pokušenie, ktoré na vás doľahlo, je len ľudské. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.“ V pokušení hľaďme na Ježiša. On je „cestou záchrany“, keď sa cítime slabí.

Tento článok je od našich priateľov z chcemviac.com

Pokračuj v čítaní

Na ktorom z týchto bodov môžeš začať tento týždeň s Bohom pracovať, aby sa tvoje vedenie podobalo viac tomu Ježišovmu? Vyber si jeden konkrétny a povedz o tom niekomu blízkemu, aby ťa v tom mohol povzbudiť.

Pôvodný článok: https://churchleaders.com/

Fotografia: mohamed Hassan/Pixabay