Skupinková edícia posúva našu pripravenú mládež ďalej do života skupinky i jednotlivca. Ak ste Adventnú sériu: Láska nepoužili na mládeži, stále z nej môžeš vytiahnuť hlavné myšlienky a texty a použiť ich ako tému na skupinke, ku ktorej nájdeš ďalšie praktické nápady nižšie.

Diskusné otázky

 1. Čo si z poslednej témy pamätáš?
 2. Aká, podľa tej témy, je biblická láska?
 3. Bráni ti niečo v tom, aby si sa dokázal stotožniť s biblickou definíciou lásky?
 4. Kto ťa podľa teba najviac miluje? Prečo? Vieš si predstaviť niekoho iného, kto by ťa mohol milovať viac?
 5. Poznáš niekoho, kto miluje ako Ježiš? Ako to vyzerá? Ako to robí?

Skupinková aktivita

Šírte tento týždeň LÁSKU
 1. Porozmýšľaj, kto sú traja ľudia, ktorých je pre teba ťažké mať rád. Čo môžeš tento týždeň urobiť, aby si ich miloval Božou láskou? Čo môžeš pre nich urobiť, aby cítili Božiu lásku?
 2. Slúžte v prístrešku pre bezdomovcov a preukážte lásku tým, ktorých je ťažké milovať. 
 3. Napíš Bohu list, v ktorom vložíš do slov tvoje pochopenie Jeho lásky k tebe a tvoju odpoveď na Jeho lásku.

Týždenný plán rozjímania

Pri každom texte postupuj podľa týchto krokov:

POPROS – Boha, aby sa tu s tebou stretol. V modlitbe začnit tým, že spomalíš a pozveš Boha, aby bol prítomný. Zameraj sa na Neho a buď otovrený, aby si vnímal, čo má Boh dnes pre teba.

ČÍTAJ – pomaly vybranú časť Písma. Všímaj si slová a vety, ktoré ťa zaujali. V prípade potreby si ich prečítaj aj druhýkrát.

PREMÝŠĽAJ – o tom, čo ťa zaujalo. Ako sa tento text vzťahuje osobne na tvoj život a tvoje skúsenosti?

REAGUJ – na Písmo. Hovor priamo s Bohom o tom, čo ti leží na srdci a v mysli. Hľadaj spôsoby, ako žiť podľa toho, na čo si prišiel.

KAŽDÝ DEŇ SI POSTUPNE PREČÍTAJ TIETO TEXTY:

 1. 1. kniha Mojžišova 16:13
 2. Efezským 2:13
 3. Jeremiáš 12:3a
 4. 1. list Petra 5:7
 5. Rímskym 8:35
 6. Kolosenským 1:27
 7. Efezským 2:10

Fotografia: Brigitte Tohm/Unplash