Sedím v Orlande, v štáte Florida, v obývačke svojich rodičov, Jima a Kathy Heinigerovcov. Sme u nich na návšteve počas nášho leta v Spojených štátoch. Možno ich poznáte z časov, keď v rokoch 2010 a 2011 prišli pomôcť s KECY tábormi v Bardejove, alebo počas ich návštevy Banskej Bystrice v roku 2016. Povedala som si, že by mohlo byť inšpirujúce urobiť s nimi rozhovor, pretože už roky milujú Pána a počas ich životov konzistentne rástli v ich vzťahu s Ním. Nielenže vďaka nim poznám a milujem Ježiša, ale tiež pokračujem v raste vo vzťahu s mojím Spasiteľom. Mojou modlitbou je, že nimi budete povzbudení a vyzvaní ešte viac rásť v túžbe a láske k Nemu.

Ako dlho ste nasledovníkmi Ježiša?

Kathy: Asi 40 rokov.

Jim: Prišiel som do zboru, keď som mal 19 rokov, ale keď som mal 33, uvedomil som si, že to zo mňa urobilo len „člena zboru“. Potom som vložil svoju vieru do toho, čo pre mňa Ježiš urobil na kríži. V tom momente, v roku 1978, som sa stal „nasledovníkom Ježiša“.

Povedali by ste, že vaša láska k Nemu počas rokov rástla stále alebo nepravidelne?

Obaja sa zhodli na tom, že ich duchovný rast sa v ich manželstve dial stabilne. Moja mamka si pamätá, ako môj otec často čítal Bibliu, mal hlad po učení a raste. Otec sa učil a mama začala byť hladná po pravdách, ktoré sa otec učil.

Môj otec Jim dodáva: „S tým, ako sa Kathy a ja navzájom podporujeme, obaja sme stabilne rástli počas 50+ rokov nášho manželstva.“

Čo spôsobilo najviac rastu vo vašom hlade po Ježišovi?

Kathy: „Vidieť škaredosť môjho “tela” a moju potrebu závislosti na Duchovi, aby Kristus žil cezo mňa.“

Jim: „Myslím na dve veci, ktoré objasnili a povzbudili môj rast v Ňom. 

Pochopil som, že Kristovo telo, súčasná Cirkev, pôsobiaca pod evanjeliom milosti, bola veľmi odlišná od toho, čo učeníci zažili, keď bol Kristus nažive, a od cirkvi „Evanjelia kráľovstva“ v čase 12 učeníkov. To mi pomohlo oddeliť zákon od milosti a pochopiť, že inštrukcie pre Židov a pohanov, Telo Kristovo, boli čisto Milosťou. 

Bol som vyzývaný tým, že som sa neustále snažil pochopiť, čo sa biblickí učenci z dávnych čias snažili komunikovať o tom, že sú „identifikovaní s Kristom“ v Jeho smrti, pohrebe, vzkriesení a živote. A pochopiť, čo sa denné stíšenia s názvom „None but the Hungry Heart” snažili povedať, a niekedy to trvalo roky vracania sa späť, ale na konci to prinieslo rast.

Čo z Písma vás najviac ovplyvnilo vo vašom duchovnom raste?

Kathy bola najviac ovplyvnená listami, ktoré napísal apoštol Pavol, pretože tie mu boli dané, aby sme vedeli všetko, čo Boh pre nás má v Kristovi v tomto veku milosti kvôli smrti, pohrebu, vzkrieseniu a životu jeho Syna. Rímskym 8:2

Jim hovorí: „Mám rád List Galaťanom, pretože mi pomáha oddeliť zákon od milosti a uvedomiť si, že milosťou, prostredníctvom viery, sme skutočne ukrižovaní s Kristom, a napriek tomu sme schopní nechať Ho pracovať cez nás. “  Gal 2:20

Akú radu by ste nám ako pracovníkom s mládežou na Slovensku poradili, aby sme sa sústredili na to, čo je najdôležitejšie?

 Rady od Kathy:

  • Študuj Božie slovo, aby si poznal pravdu, aby si rástol vo viere a rozoznal nepravdy.
  • Urobte z dokonanej práce Ježiša Krista na kríži svoj základ pre život, aby ste sa rozhodli žiť milosťou nad zákonom (výkon a úsilie).
  • Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod Zákonom. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme! Nehľadajme márnu slávu, nedráždime sa navzájom a nezáviďme jeden druhému!“ Gal 5:16 – 18, 24 – 25 
  • Odpočívajte vo vďačnosti ako Boh robí svoju prácu cez vás na plný a plodný život podľa Jeho účelov.
  • Vyhorenie prichádza, keď sa sústredíme na nás a na to, čo musíme urobiť, namiesto toho, aby sme dovolili Kristovi žiť cez nás. 

Jimova rada: Myslím, že sa vo všeobecnosti zameriavame na veci, ktoré sa „MUSIA“ urobiť. Verím však, že prosperujúca služba, aspoň z Božieho pohľadu, bude tá, ktorej zameranie je najprv, „prijať“ a „oceniť“ to, čo Kristus pre nás na kríži dosiahol, a po druhé pochopiť, ako bude naše stotožnenie s týmto úspechom základným kameňom Krista, ktorý žije svojím životom cez nás.

Je tu ešte niečo, čo by ste nám chceli povedať? 

Kathy povedala, že to, čo ľutuje zo svojej minulosti, sú časy, keď videla, ako reaguje vo svojom tele, takže teraz je jej túžbou pohnúť sa vpred, kráčať v Duchu a nežiť v tom, čo ľutuje. Povzbudzuje nás všetkých, aby sme urobili to isté.

Jim cituje frázu z Disney filmu Leví kráľ, „Hakuna Matata!“ Vysvetľuje, „Nestrachujte sa“, že musíte urobiť všetko, a to dokonca v správnom čase a v správnom poradí. Ak je váš vzťah s Kristom silný, postará sa o to, že veci, ktoré chce, aby sa stali, sa stanú, a to v Jeho správnom čase (cez vás). Len oddychujte a učte ostatných, aby v Ňom zostávali a boli odpočinutí. Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť.“ Mt 11:28 

Ďakujem, mami a oci, za čas, ktorý ste strávili zdieľaním týchto právd. Nech sa všetci naučíme sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité, aby sme nič neľutovali, keď budeme mať viac ako 70 rokov!