Posledné týždne sme vám predstavili materiál GRO 1, ktorý môžete použiť na skupinkách, alebo aj na mládeži. V dnešnom článku máme pre vás pripravenú poslednú mládež, na ktorej v skupinkách môžete preberať štvrtú lekciu z materiálu GRO 1.

Ukážka
Z čoho pozostáva lekcia v GRO 1
  1. Rozbeh: Na začiatku lekcie je otázka, ktorá vám pomôže rozhovoriť sa o danej téme alebo o uplynulom týždni.
  2. Do hĺbky: Nahliadnite spolu do Biblie, kde nájdete odpovede na kľúčové otázky týkajúce sa vášho duchovného rastu.
  3. Zhrnutie: Stretnutie ukončite zdieľaním svojich modlitebných podnetov a spoločnými modlitbami.
  4. Bonus: Inšpirujte sa kreatívnymi nápadmi – akým spôsobom môžete stretnutie stráviť a aké výzvy si dať, aby sme mohli ďalej rásť.

Pripravená mládež

Icebreaker: Staviť na nádej (10 minút)

Stačí vám balíček kariet a sladkosti (cukríky) pre každého mládežníka a zahrajte si hru Staviť na nádej. Všetky informácie o tom, ako ju hrať, nájdete v tomto článku:

Video možnosť 1: Bible Project – Heaven and Earth (6 minút)

YouTube video

Video možnosť 2: Bible Project – Eternal Life (5 minút)

Ak sa rozhodnete pre toto video, potrebujete nastaviť automaticky preložené titulky a zvoliť slovenčinu.

YouTube video

Skupinky (60 minút)

V nasledujúcej časti sa rozdeľte do menších skupiniek, pričom v každej by mal byť jeden vedúci (ktorý bude skupinu viesť cez premýšľanie) a asi 3 – 4 mládežníci.

Na začiatok skupinky si porozprávajte, ako vám išlo posledný týždeň plnenie výzvy, ktorú ste si vybrali.

Pokračujte otázkami v časti rozbeh a potom pôjdete „do hĺbky“ a budete premýšľať nad tým, čo to je večný život a spoločne prejdete cez to, že večný život: začína teraz, je úžasný a je istý. Pri každej z častí strávte cca 15 minút, pričom materiál vás intuitívne prevádza cez čítanie biblických textov a otázky na diskusiu.

Skupinku uzavrite modlitbami a tiež si každý mládežník má vybrať výzvu, ktorú bude mať na nasledujúci týždeň. Po skončení skupiniek sa opäť spojte do veľkej skupiny.

Záver

Toto bola posledná časť série, v ktorej sme sa spoločne pozreli na materiál GRO 1. Na záver mládeže si môžete v krátkosti prejsť, o čom ste hovorili, pozdieľať sa o svojej obľúbenej výzve alebo o tom, čo vás za posledný mesiac na diskusiách zaujalo najviac. Nezabudnite sa o týždeň poslednýkrát opýtať na to, ako vám išlo plnenie výziev a modliť sa za členov vašej skupinky!

Ak vás materiál GRO zaujal, v šope na našom webe môžete nájsť preložené ďalšie časti, pričom GRO 2 sa zameriava na tému: Poznať Boha a obsahuje 4 lekcie: Modlitba – ako hovoriť s Bohom?, Duch Svätý – kto je a ako sa k Nemu môžeš priblížiť?, Rodina – ako žiť vo svojej duchovnej rodine? a Svedectvo – ako môžeš ostatným hovoriť o svojom vzťahu s Bohom?

Fotografia: Stefan Gessert/Unsplash