Čo sa môžeme naučiť od Ježiša
YouTube video
O lekcii

Otázky: Prejdi si každé meno, ktoré si si zapísal. Ku každému menu si zapíš, čo môžeš urobiť, aby si s tým človekom budoval hlbší vzťah a aby mohol vidieť na tvojom živote Krista.

Zapojte sa do diskusie