Čo sa môžeme naučiť od Ježiša
About Lesson

Otázky: Prejdi si každé meno, ktoré si si zapísal. Ku každému menu si zapíš, čo môžeš urobiť, aby si s tým človekom budoval hlbší vzťah a aby mohol vidieť na tvojom živote Krista.

Join the conversation