Čo sa môžeme naučiť od Ježiša
O lekcii

Poslušnosť

Samuel však povedal: „Vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta, poddajnosť lepšia než tuk baranov.

1.Sam.15:22 

Ako vyzerá poslušnosť Hospodinovi v tvojom živote?
Sú veci a oblasti, o ktorých vieš, že v nich nie si poslušný? Ak áno, čo s tým spravíš?

láska prejavená v službe

O POSLEDNOM SÚDE

31 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, vtedy zasadne na trón svojej slávy. 32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. 33 Ovce si postaví napravo a capov naľavo. 34 Potom kráľ povie tým po pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. 35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, 36 bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou.‘ 37 Vtedy mu povedia spravodliví: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou?‘ 40 Kráľ im odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ 

Matúš 25:31-40

Aké skupiny ľudí, ktoré si máme všímať a prejavovať im lásku, vymenoval Ježiš v podobenstve?
Nájdi aj so svojimi učeníkmi spôsob, ako by ste mohli niekomu prejaviť lásku cez naplnenie jeho potrieb?

uctievanie  

Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu! 2 Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení!

Žalm 103,1-2

Ako najradšej uctievaš?
Vymysli so svojim učeníkom 10 spôsobov, ako môžete najbližší mesiac uctievať Pána Boha.

odvážne hlásanie svedectva

Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti.

Zjavenie 12,11

Kedy si naposledy povedal svoje svedectvo? (Nemusí to byť len svedectvo o tom, ako si sa obrátil, ale svedectvo o tom, čo Pán Boh robí v tvojom živote).

Dajte si s tvojim učeníkom výzvu, že do najbližšieho stretnutia sa niekým pozdieľate o tom, čo Pán Boh robí vo vašom živote.

Zapojte sa do diskusie