Čo sa môžeme naučiť od Ježiša
O lekcii

Učiť

Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otca, ktorý ma poslal. 25 Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. 26 No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.

Ján 14:24-26

Čo všetko naučil Ježiš svojich učeníkov

  1. Slovami
  2. Skutkami
  3. postojmi

 

Konať 

1 Potom Pán určil sedemdesiatdva iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a na každé miesto, kam chcel sám ísť. 2 I povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! 3 Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. 4 Neberte si mešec ani kapsu, ani obuv! Cestou sa pri pozdrave s nikým nezdržujte! 5 Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ 6 Ak tam bude syn pokoja, spočinie na ňom váš pokoj. Ak nie, vráti sa k vám. 7 Zostaňte potom v tom dome! Jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Nechoďte z domu do domu! 8 Keď vojdete do ktoréhokoľvek mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia. 9 Uzdravujte tam chorých a hlásajte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘

Lukáš 10:1-9

👥Ako sa podľa teba cítili učeníci, keď mali ísť a konať veci, ktoré videli predtým robiť Ježiša? (Chosen video)

👥Ako Ježiš vedel, že učeníci sú pripravaní na druhý krok – konať?

Dať spätnú väzbu

17 Sedemdesiati dvaja sa vrátili a s radosťou hovorili: „Pane, v tvojom mene sa nám poddávajú aj démoni!“ 18 On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. 19 Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i nad všetkou mocou nepriateľa. Nič vám neuškodí. 20 No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi.“

Lukáš 10:17-20

👥Aké princípy vidíš v tom, ako Ježiš dáva spätnú väzbu?

Zapojte sa do diskusie