Čo sa môžeme naučiť od Ježiša
O lekcii

Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári. Zavolal ich: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Obaja hneď zanechali siete a nasledovali ho. A keď odtiaľ poodišiel, videl iných dvoch bratov, Jakuba, Zebedejovho syna, a jeho brata Jána, ako na člne so svojím otcom Zebedejom opravovali siete. Aj ich povolal a oni hneď zanechali čln aj otca a nasledovali ho.

Matúš 4:18-22

Zapojte sa do diskusie