Čo sa môžeme naučiť od Ježiša
About Lesson

Premýšľaj opäť nad 6 skupinami ľudí a pýtaj sa, do akého spoločenstva by si ich mohol pozvať.

Join the conversation