Čo sa môžeme naučiť od Ježiša
O lekcii

Premýšľaj opäť nad 6 skupinami ľudí a pýtaj sa, do akého spoločenstva by si ich mohol pozvať.

Zapojte sa do diskusie