Čo sa môžeme naučiť od Ježiša
About Lesson

Stráv čas v modlitbe a pýtaj sa Pána Boha, aká má byť tvoja reakcia na to, čo si práve počul.

Join the conversation
Test Timo 2 mesiace ago
Test
Reply