Čo sa môžeme naučiť od Ježiša
O lekcii

Modlitba

V týchto dvoch článkoch nájdeš viac o tom, ako nás Ježiš učil modliť sa a praktické nápady, čo môžeš robiť so svojimi učeníkmi.

https://pointonline.sk/10-letnych-vyziev-5-modlitba/
https://pointonline.sk/prakticke-napady-na-modlitby-na-tvoju-mladez-skupinku-ci-tim/

V akých chvíľach sa Ježiš modlil?
Aké princípy sa môžeme naučiť z podobenstiev o modlitbe?

Božie Slovo

https://pointonline.sk/studium-biblie-v-troch-symboloch/
https://pointonline.sk/gro-1-ako-citat-bibliu-pripravena-mladez-3/

Ako najradšej študuješ Božie Slovo?
Prečítal si už celú Bibliu? Ak nie, čo ti v tom bráni?

Duch Svätý

Poznáš Ducha Svätého? Aký s Ním máš vzťah?

 • vždy hovorí PRAVDU a celú pravdu – Jn 16,13
 • prináša SLOBODU
 • prináša ŽIVOT a POKOJ – Rim 8,6
 • umŕtvuje telo
 • cituje Písmo v kontexte a plne
 • vždy vedie k tomu, že JEŽIŠ JE PÁN!
 • pracuje s milosťou a až z nej vychádzajúceho polepšenia sa
 • zameriava našu pozornosť na Krista a na Jeho kríž
 • jeho ovocím je ovocie Ducha – Gal 5
 • vedie k poslušnosti a podriadeniu sa
 • jeho ovocím nie je chaos, ale poriadok a pokoj

https://pointonline.sk/ako-rozoznavat-kto-ku-mne-hovori/

👥Ktoré z veci v zozname si už prakticky zažil vo svojom živote?


Božia rodina

https://pointonline.sk/v-spolocenstve-sme-spolu/

👥Aký je tvoj zbor? Ako sa v ňom cítiš? Ak by sa ťa niekto spýtal, prečo by ho mal začať navštevovať, čo by si mu povedal?

Je niečo, čo potrebuješ zmeniť sa svojom postoji voči Cirkvi a voči tvojmu spoločentstvu?Zapojte sa do diskusie