Čo sa môžeme naučiť od Ježiša
About Lesson

Priestor na stíšenie a modlitbu.

Join the conversation