avatar

Amy Chase

Amy sa definuje ako „peopleologist“ - osoba, ktorá miluje stretnutia s ľuďmi a ich hlbšie spoznávanie. Je to klaviristka, ktorá sa vydala za pastora. Predtým, ako sa stala misionárkou pre Josiah Venture/TCKompas, bola spolu s manželom mnoho rokov v miestnej cirkvi v Nebraske a Colorade. Amy a jej manžel Mark žijú na Slovensku 8 1/2 roka a majú 4 dospelé deti, 2 zaťov a 2 vzácne vnúčatá Charlieho a Jennu.
Príspevky vytvorené: 2

Najnovšie príspevky

Close

Your cart