V minulej časti sme sa pozreli na 2 príbehy z Biblie, ktoré nám pomáhajú pozrieť sa na lásku možno iným spôsobom, než sme zvyknutí. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo sa môžeme naučiť z príbehov Jozefa a Pána Ježiša.

Ako Jozef miluje tehotnú Máriu

Na záver prechádzame k novozákonnému vianočnému príbehu – počkať, čo? S vianočným príbehom si spájame anjelov, pastierov a mudrcov, ale romantika? Vydržte to s nami. Od postavy, ktorá v príbehu nemá ani jednu repliku, sa môžeme dozvedieť niečo hlboké o láske.

Matúšovo evanjelium nám hovorí, že Jozef bol zasnúbený s Máriou. V ich svete boli zásnuby vážnejšie ako moderné zásnuby. Títo dvaja boli právne viazaní jeden k druhému, hoci spolu ešte nežili a svoj vzťah neskonzumovali. Počas zasnúbenia Mária zistí, že je tehotná – a dieťa nie je Jozefovo (Mt 1:18). Predstavte si, že by ste boli Jozefom v tomto scenári. Čo má robiť? V ich kultúre by to bolo pre Máriu aj pre neho ponižujúce.

Jozef prejavuje Márii láskavosť tým, že sa rozhodne pokojne sa s ňou rozviesť (Mt 1:19). To sa nezdá byť veľmi láskavé, ale zvážme kultúrny kontext. Jozef si mohol zachovať vlastnú povesť tým, že by Máriu verejne zahanbil. Mohol všetkým povedať, že čaká dieťa, ktoré nie je jeho, a nechať ju niesť bremeno samu. Ale Jozef to neurobí. Prejavuje voči Márii milosrdenstvo.

Autori hovoria, že sa s ňou chce pokojne rozviesť, pretože je „spravodlivý“ (gr. dikaios) muž. Toto slovo je v gréčtine hlboko vzťahové, opisuje niekoho, kto koná dobro voči druhému človeku a správa sa k druhým ako k nekonečne cenným Božím stvoreniam. Čo môže byť láskavejšie než zaobchádzať s niekým so vzájomnou úctou a uznať, že Boh ho stvoril pre česť, požehnanie a nekonečnú láskavosť? Jozef nepraje Márii nič zlé. Rozhodne sa o ňu starať.

Neskôr Jozefa prebudí posol, anjel, ktorý ho poučí, aby sa s Máriou nerozvádzal. Pre Jozefa rýchly a tichý rozvod inštinktívne vyzeral ako najlepší pre všetkých zúčastnených. Jozef sa však rozhodne dôverovať anjelovi a opäť koná tak, že sa stará o Máriu a žehná jej (alebo jej dáva život) – obraz pravej lásky.

Väčšina z nás nedostáva anjelské pokyny, s kým má zostať v romantickom vzťahu. Nebolo by to pekné? Ale aj tak sa môžeme rozhodnúť konať v láske voči druhým tak, ako to robil Jozef. Milujeme druhého človeka kvôli tomu, čo môže urobiť pre nás, alebo ho milujeme, aby sme ho mohli budovať, starať sa o neho a požehnať mu život? Rozhodujeme sa konať správne voči druhému človeku bez ohľadu na to, čo môže urobiť pre nás?

YouTube video

Ježiš je najvyšším príkladom lásky

Našu cestu sme začali v záhrade a v záhrade ju aj ukončíme, aby sme videli jeden z najväčších príkladov skutočnej lásky.

V Getsemanskej záhrade Ježiš čelí istej smrti. Bol zradený a vrahovia sa blížia. Môže zostať verný tomu, o čo ho Boh požiadal, čo zahŕňa aj to, že bude brutálne zavraždený, alebo sa môže od Božej vôle odtrhnúť a buď sa brániť násilím, alebo jednoducho utiecť. A on zápasí s voľbou – „Prosím, odním odo mňa tento kalich [túto zodpovednosť],“ prosí a pýta sa svojho Otca v nebi, či je nejaká iná možnosť (Lk 22, 42a). Ako každý človek, chce inštinktívne prežiť. Nefunguje však len na základe inštinktu a Otcovi hovorí: „Nie čo chcem ja, ale čo chceš ty“ (Lk 22, 42b). Aj keď to, o čo ho Boh požiadal, spôsobí značné utrpenie, Ježiš zostáva. Dáva seba samého pre dobro celého ľudstva a stvorenia. V láske sa dáva pre dobro druhých.

Ježiš je Boží khesed v ľudskej podobe a jeho láska obnovuje život a partnerstvo medzi Bohom a ľudstvom. V pokore sa Ježiš rozhoduje vážiť si druhých viac než seba samého. Nehľadí na svoje vlastné záujmy, ale na záujmy druhých (napr. (Flp 2:3 – 4). Takýto druh lásky sa pýta: Čo je najlepšie pre toho druhého? Ako sa môžem najlepšie postarať o druhého a priniesť mu život?

Apoštol Ján hovorí: „Takto poznáme, čo je to láska: Ježiš Kristus položil svoj život za nás“ (1Jn 3:16). Podstatou pravej lásky je ochota darovať sa druhému, čím sa vytvára ekosystém lásky zameranej na druhých a darujúcej sa. Určite je to druh lásky, ktorý mnohí z nás hľadajú.

YouTube video

Čo naozaj chceme?

Tí, ktorí sú skeptickí voči populárnym predstavám o romantickej láske, by mohli namietať, že myšlienka nájsť „toho pravého“ alebo jedinú osobu, ktorá vás “ doplní“ do konca života, je smiešna. Jedna osoba predsa nemôže uspokojiť všetky vaše potreby, urobiť vás šťastnými alebo naplniť vaše najhlbšie túžby do konca života. Biblickí autori by s týmto záverom mohli veľmi dobre súhlasiť.

Príbehy v Biblii akoby spoločne naznačovali, že žiadna ľudská bytosť nedokáže uspokojiť vaše potreby. A očakávanie, že to všetko dokáže, sa môže skončiť sklamaním a zmätkom. Ale čo ak to nie je zlá správa? Čo ak je takýto prístup zameraný na seba pascou a nie je skutočne „romantickou“ láskou, ktorú naozaj chceme? Čo ak je biblická definícia skutočnej lásky hlbšia, vášnivejšia a ľudskejšia?

Čo sa stane, keď sa romantická láska začne prejavovať navonok? Čo ak láska znamená pracovať po boku toho druhého pre rozkvet a tov sveta? Čo ak by znamenala konať dobro pre druhého človeka, dokonca aj cez utrpenie alebo na úkor svojho okamžitého uspokojenia? Čo ak by znamenala podniknúť kroky na zachovanie a ochranu toho druhého?

Čo keby romantická láska v skutočnosti nebola niečo, do čoho spadnete, ale niečo, čo si vyberiete – niečo rovnako ťažké ako napĺňajúce?

Možno to neznie ideálne. Ruže a šampanské a dlhé prechádzky po pláži sa zdajú oveľa príťažlivejšie. Možno sa láska môže začať pocitmi príťažlivosti a túžby a možno sa tieto počiatočné pocity môžu rozšíriť a prehĺbiť, keď kladieme dobro druhej osoby nad svoje vlastné a ona zároveň robí to isté pre nás. Viete si predstaviť, že by vás niekto videl v celej vašej obyčajnosti, výstrednosti a nedokonalosti a zostal vám oddaný bez ohľadu na všetko? A nielen zostal, ale staral sa, odpúšťal, žehnal a miloval bez prestania, pričom vy ste na oplátku robili to isté?

Vo všetkých našich vzťahoch, romantických aj iných, sa pozerajme na Ježiša a jeho dokonalý príklad toho, čo znamená milovať druhého človeka. Čo je to za obdivuhodnú lásku? „Položiť svoj život za svojich priateľov“ (Jn 15:13).

Tento blog napísala Shara Drimalla v spolupráci s Dr. Benom Tertinom. Ďalší výskum vedcov a zdroje poskytli Dr. Tim Mackie a Dr. Carissa Quinn. Redakčne upravila Kenzie Halbert-Howen s dodatočnou redakčnou podporou Mikea Fleminga a Niny Simone.

Pôvodne bol článok publikovaný na webe BibleProject.
Fotografia: Rod Long/Unsplash