Prvý mesiac nového školského roka je už skoro za nami. A ku každému dorastu či mládeži určite patrí aj nejaká hra či icebreaker. V dnešnom článku máme pre teba nápady na 4 hry, z ktorých dve môžete hrať dnu a dve von. Vyžadujú si minimum príprav a pomôcok, a preto neváhajte a vyskúšajte ich!

Kravy (10 minút)

Každý člen skupiny hrá sám za seba, musí meniť 4 pozície, ktoré určuje vedúci:

  1. zdravá krava – každý je na štyroch (dlaniach a kolenách);
  2. spiaca krava – každý leží na boku;
  3. mŕtva krava – každý leží na chrbte a nohy a ruky má vo vzduchu nehybné;
  4. šialená krava – každý leží na chrbte a kope nohami a rukami.

Vedúci tieto pozície rýchlo strieda a skupina sa musí prispôsobovať, ak sa niekto pomýli, vypadáva. Vyhráva posledný člen skupiny, ktorý sa nepomýli.

Chorá zoo (15 minút)

Pred začiatkom hry rozdáme hráčom zápalky, z ktorých si odlomia časť so sírou. Následne im povieme, aby pošepkali do ucha hráčovi po svojej ľavici zviera a hráčovi po pravici povedali názov choroby.

Potom hráči po jednom hovoria formulku: Som ______ (zviera) a mám ______ (choroba), pričom majú medzi hornými a spodnými prednými zubami zápalku (na výšku), ktorá im úlohu sťažuje. Ostatní hráči musia uhádnuť, aké zviera hráč je a akú chorobu má. Potom nasleduje ďalší hráč.

Včely (15 minút)

Pred začiatkom hry vytvoríme úľ (menší kruh, štvorec), z ktorého hra štartuje a v ktorom stoja hráči (včely). Mimo úľa stojí niekoľko vybraných mládežníkov, ktorí predstavujú naháňajúce pavúky, ktoré môžu naháňať, len ak držia jednu ruku nad hlavou.

Hra štartuje pokrikom “Včely z úľa von, 5, 4, 3, 2, 1”, počas ktorého včely vybiehajú a musia utekať pred pavúkmi. Po krátkej dobe (cca 30 s) vedúci kričí “Včely do úľa, 10, 9, … 1”, počas ktorého sa nechytené včely vracajú do úľa.

Ak to nestihnú, stávajú sa spolu s chytenými včelami pavúkmi a naháňajú v ďalšom kole s rukou nad hlavou. Vyhráva hráč, ktorý vydrží ako nechytená včela najdlhšie.

Mačka a myš (15 minút)

Pred začiatkom hry sa vytvoria dvojice, ktoré sa rozostavia po ploche ihriska a chytia sa predlaktiami, taktiež dajú druhú voľnú ruku v bok. Vyberie sa jedna z dvojíc, ktorá sa bude naháňať.

Ak sa chce naháňaný “zachrániť”, pripojí sa k jednej z dvojíc tak, že sa zachytí jedného z dvojice, kde mal jeden z nich voľnú ruku v bok. Druhý člen pôvodnej dvojice sa stáva naháňajúcim. Proces sa opakuje. V priebehu hry môžeme pridávať ďalšie dvojice, ktoré sa naháňajú.

Fotografia: Damien TUPINIER/Unsplash