Ovocie Ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Apoštol Pavol ho vymenováva v Liste Galatským v šiestej kapitole (celú sériu článkov nájdeš tu). Verím, že po týchto deviatich týždňoch to už pre nás nie je len zoznam deviatich vnútorných kvalít človeka, ale že za každým slovom rozumieme už oveľa viac, a modlím sa, aby sme rokmi videli ešte väčšiu hĺbku ovocia Ducha, a hlavne ju žili.

Všetky články, ktoré som písala, mali jeden aspekt spoločný. Nech je už význam lásky, nežnosti alebo krotkosti rôzny, za každým dôjdeme k rovnakému záveru. Všetky tieto kvality pramenia z Boha a sami zo seba ich nedokážeme vyprodukovať.

Viete, ja milujem návody a zoznamy. Keď som Bibliu čítala prvýkrát a našla vymenovaný zoznam vecí, hneď som vyfarbovala a spisovala všetko na papier. Keď budem robiť „po prvé“, „po druhé“ a „po tretie“, budem poslušná. Bázeň pred Bohom je, keď za A a za B, a tak ďalej. Keď som prvýkrát čítala text o ovocí Ducha ako znovuzrodená kresťanka, pamätám si, ako som sa snažila každému slovu dať význam, a potom som si v hlave urobila tabuľku s kolónkami „spĺňam“ a „mala by som ešte popracovať“. Bola som so sebou spokojná, lebo kolónka „spĺňam“ bola plnšia ako tá druhá.

Lenže ovocie Ducha v nás produkuje Duch Svätý, nie je to len zoznam, ktorý si odškrtám. A viete, kto ešte hovoril čosi o ovocí? Pán Ježiš. V Evanjeliu podľa Jána čítame: „Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.“

Neviem, či ste to postrehli, ale v Biblii nič nie je označené tučným písmom (okrem nadpisov, ktoré tam boli doplnené aj tak neskôr) alebo napísané väčším písmom v zmysle: Dávaj pozor, toto je fakt dôležité. Ak pisateľ chcel niečo zdôrazniť, urobil to tým, že to viackrát zopakoval. Zrejme už vtedy vedel, že pre nás bude lákavé pripisovať si zásluhy za to, akí sme a čo dokážeme. Skúste si pohľadať celý ten text v Evanjelium podľa Jána v 15. kapitole a spočítať, koľkokrát sa hovorí, že ovocie v nás spôsobuje Ježiš, Duch Svätý.

Už poznáme všetkých deväť ovocí Ducha, nie preto, aby sme si teraz začali robiť „to do list“ a odškrtávali si, či sme už dosť dobrí kresťania, ale preto, aby sme vedeli, akí môžeme byť, keď budeme žiť s Kristom, keď budeme žiť v Ňom. A my vieme, že všetko, čo robíme, je vďaka Nemu a na Jeho oslavu.

Preto, ak si čítal/a posledné týždne túto sériu a niekde medzi riadkami si si povedal/a, že táto cnosť ti ešte chýba a potrebuješ na nej popracovať, v skutočnosti je pravda taká, že v každej oblasti sa môžeme neustále zdokonaľovať a to tak, že budeme napojení na vínny kmeň – Ježiša a budeme ho viac spoznávať a pozývať meniť naše životy.

Čo ďalej
  1. V tomto kontexte odporúčame knihu od Clary Jones Milovaná, ktorá je skvelým materiálom pre štúdium jednotlivca i skupinky. Nájdete napríklad na: https://www.martinus.sk/?uItem=465855

Fotografia: Maja Petric/Unsplash