Zdržanlivosť, alebo aj sebaovládanie, je posledným ovocím Ducha (celú sériu si môžeš prečítať tu). Znamená to mať pod kontrolou svoje telo a emócie.

Človekom žijúcim na tejto zemi, ktorý mal najväčšie sebaovládanie, bol istotne Ježiš. Neviem, či ste si pri čítaní príbehu, keď Ježiš vyčistil chrám, všimli jeden detail. Tento text sa celkom často spomína, pretože je to jeden z mála textov, kedy sa Ježiš až tak nahneval, že ho to priviedlo k činom. Celý príbeh pôsobí prchko. Ježiš príde do mesta, vojde do chrámu a veľmi sa nahnevá, pretože namiesto toho, aby to bolo sväté miesto, vyzerá to ako jedno veľké trhovisko. Začne prevracať stoly, všade je neporiadok a všetko lieta hlava-nehlava.

Ale v Evanjeliu podľa Jána vidíme v tomto príbehu malý detail: „A urobil si bič z povrázkov…“ Ježiš tam nevbehol ako veľká voda. Prišiel, videl, čo sa deje, veľmi ho to rozhnevalo. Sadol si a začal pliesť bič. Prekladal povrázky jeden za druhým, postupne, pomaly. Nevieme, na čo v tom čase myslel, ale ja by som tipovala, že ho strávil na modlitbe s Otcom, tak ako to robil v každej voľnej chvíli. Nenechal sa ovládnuť svojimi emóciami. On ovládol ich a v zdržanlivosti urobil to, čo bolo správne. Vyhnal predavačov z chrámu, zo svätého Božieho miesta. Hneval sa, ale svoj hnev dokázal ovládať.

Nemyslím, si, že na vyháňanie predajcov z chrámu potreboval bič, že by to bolo menej efektívne, keby použil iba svoje ruky. Ježiš nám týmto ale dáva príklad. Ak ťa emócie valcujú, zober si chvíľu timeout. Sadni si, premýšľaj, modli sa. Zamestnaj svoje ruky prácou, ak ti to pomôže. Ovládni sa, a potom si s triezvou hlavou premysli, čo urobíš. Nekonaj rýchlo, konaj zdržanlivo.

Sebaovládanie sa netýka iba našich emócií, týka sa aj nášho tela. Týka sa vecí, po ktorých túžime. Či už sa bavíme o čistote alebo prejedaní sa, či naopak vyhladovaní sa. Týka sa aj ďalšieho páru topánok, ktoré si ideme kúpiť, aj keď ich nepotrebujeme. Sebaovládanie by malo byť prítomné aj v čase, ktorý investujeme do sociálnych sietí, filmov, či hier. Táto telesná zdržanlivosť nie je o nič menej dôležitá ako emocionálna.

Všetko naše konanie totiž odráža, kto je naším pánom, či je to naše telo, alebo sú to naše emócie, alebo je to Pán Ježiš.

Čo ďalej?
  1. Odporúčame video od Bible project: Slow To Anger (v angličtine)
  2. V ktorej emócii či činnosti potrebuješ viac zdržanlivosti ty? Čo by pre teba v daných situáciách mohlo byť „pletením biča“ – priestorom na ich spracovanie a zvládnutie?
  3. Knižné odporúčanie: Von z hlavy od Jennie Allen, kde autorka veľmi prakticky rozoberá, ako podriaďovať každú myšlienku poslušnosti Kristovi a tak zvrátiť špirálovité správanie, ktoré nás ťahá nadol v rôznych oblastiach nášho života a vzťahu s Bohom

Fotografia: Nadine Shaabana/Unsplash