Manžel sedel pri mladom páre, ktorý sa chystal na manželstvo a prechádzali si spolu detaily sobáša, na ktorom mal oddávať. “A čo sľuby?” opýtal sa. “Veľa tradičných sľubov sa manželky pýta “Podriadiš sa svojmu manželovi tak, ako je podriadená cirkev Kristovi?” Nestihol sa dostať ďalej za slovo “podriadiť sa”, lebo nevesta sa prestrašene prikrčila: “Nie! Toto hovoriť nebudem.”

Jej reakcia je úplne pochopiteľná. Málo biblických slov sa tak zneužívalo a napáchalo toľko škody ako slovo “podriadiť sa”. Čo si predstavíte vy, keď počujete slovo podriadenie? Zhrozene sa prikrčíte, ako tá mladá žena? Vybavíte si obrazy zneužitia a utláčania?

Pozrime sa spolu na Kristov život, aby sme pochopili, ako podriadenie sa vyzerá. Ježiš žil v dokonalom podriadení Otcovi a skrze neho sa podriadil iným, keď seba samého vydal za nás… ale v žiadnom prípade nie je bezmocnou obeťou. Ukazuje nám cestu.

Ježiš sa stal dieťaťom

Rozmýšľajte, čoho by sme sa ako dospelí museli vzdať, aby sme sa stali deťmi. Schopnosť chodiť. Schopnosť rozprávať. Používať toaletu. Cítili by sme sa zahanbení a pokorení. A Ježiš to urobil! Zanechal svoje právoplatné miesto v nebesiach pri Otcovi, aby prišiel na Zem. Otec Ho neprinútil, aby sa “stal telom a prebýval medzi nami” (J 1:14). Ježiš sa rozhodol vstúpiť do padlého, hriešneho sveta, aby “položil svoj život” na kríži (J 15:13), a aby tak Boh “skrze Neho zachránil svet” (J 3:17). Rozhodol sa podriadiť pod Otcovu autoritu na čas, kým žil v tele. V žiadnom prípade nevymazal všetko, kým bol. Ale odložil to nabok a stal sa jednoduchým, bezmocným dieťaťom.

Prečo? Vedel, že to potrebujeme. Potrebovali sme niekoho, kto je človekom v každej oblasti, ale bez hriechu. Bol to jediný spôsob ako nás zachrániť. Dal na prvé miesto nás.

Podriadený ostatným

Počas svojho života na zemi sa Ježiš dokonca podriadil aj ľuďom, ktorých stvoril! Poslúchal svojich rodičov a je veľmi pravdepodobné, že vykonával tesárske práce pre iných, ako aj rôzne podradné povinnosti. Podriadil sa Jánovmu krstu a spoliehal sa na podporu svojich učeníkov.

Pri príprave na smrť sa podriadil vojakom, vydal sa neprávoplatným súdom a prijal Pilátov verdikt. Odovzdal sa krížu. Dokonalé podriadenie sa viedlo Ježiša k poddaniu sa nespravodlivej kontrole a moci hriešneho človeka. Uf.

Ježiš na kríži

Nahý. Sám. Oblečenie z Neho ukradli. Zbitý na nepoznanie. Opustený priateľmi. Odsúdený ako zločinec. Najväčší akt podriadenia sa, aký sa kedy odohral…

A predsa nebol obeťou. Nikdy nestratil svoju osobnosť, svoj vplyv. Dobrovoľne odložil bokom každú prirodzenú ľudskú potrebu a túžbu. Dobrovoľne sa jej vzdal, lebo vedel, že niet inej cesty ako vykúpiť ľud, ktorý miloval.

Základy Kristoveho podriadenia sa

Keď rozmýšľame nad Jeho životom na Zemi, Ježiš nerobil nič pre seba, ani neočakával, že z toho sám niečo bude mať. Znovu a znovu kladie iných pred seba – to je pokora. Bez ohľadu na situáciu bol úplne spokojný s Otcovou vôľou.

V evanjeliách čítame, že Ježiš niektoré veci povedal a urobil, “aby sa naplnili Písma”. Spoznal svoju identitu, žil svoj životný príbeh a každé svoje rozhodnutie robil na základe Písma. Dokonale sa podriadil Otcovi a skrze veci, ktoré musel vytrpieť, sa naučil poslušnosti. Následkom toho bola porazená moc smrti. 

Biblické podriadenie sa

Takže, vedeli by ste, so všetkými týmito príkladmi v hlave, sformulovať definíciu podriadenia sa jednou vetou? Dovoľte mi skúsiť: Božie podriadenie sa znamená odložiť nabok vlastné túžby a potreby, aby sme mohli konať Otcovu vôľu a to, čo je v Kristovom záujme najlepšie pre druhého človeka.

Ako to môže vyzerať u nás?

 • Vzdať sa obľúbeného seriálu na Netflixe a stretnúť sa s niekým, kto potrebuje priateľa.
 • Nepeniť, keď ti učiteľka zadá zbytočnú, časovo náročnú úlohu.
 • Pozhovárať sa v kostole s niekým novým, aj keď to môže byť trochu trápne a radšej by si zašiel za priateľmi, ktorých poznáš.
 • Konfrontovať priateľa kvôli hriešnemu správaniu (láskavo a s množstvom modlitieb).
 • Povzbudiť pastora slovom, odkazom, alebo praktickou službou.
 • Umyť špinavý riad, ktorý nie je tvoj a neočakávať za to vďaku.
 • Urobiť stretnutie/program tak, ako to navrhol vedúci, namiesto toho, ako by si to chcel robiť ty – v tichosti sa rozhodnúť prenechať kontrolu inému.
 • Modliť sa “Buď vôľa tvoja” z modlitby Pánovej namiesto vlastnej vôle/plánu a podriadiť sa v dôsledkoch (akékoľvek budú) Bohu.

Nie je to vždy ľahké

Rozlíšiť ako by podriadenie sa malo vyzerať v konkrétnej situácii môže byť veľmi veľmi ťažké. Čo ak vás učiteľ nespravodlivo oznámkuje? Čo ak váš kamarát neustále ruší vaše spoločné plány? Kedy podriadenie sa znamená, že robíme to, čo chce druhý človek, a kedy znamená, že sa niekomu postavíme?

Tak ako vo všetkých záležitostiach múdrosti, ani tu neexistuje žiadny návod. Potrebujeme dôverovať Duchu, kráčať Duchom v poslušnosti a rásť v múdrosti.

Nasleduj ma

Je naozaj ťažké zapierať opätovne to, čo chcem ja a klásť zas a znovu iných pred seba. Ježiš svojim učeníkom povedal: “Ak niekto chce prísť za mnou, musí zaprieť seba samého, zobrať svoj kríž a tak ma nasledovať.” Tento text obsahuje tajomstvo podriadenia sa, ktorého základom je to, kto “Nasleduj ma!” hovorí.

Chcete život nasledovania tohto muža dobroty, milosti a moci, alebo život nasledovania svojich rozmarov a túžob? Vierou pozdvihujeme oči z nepohodlia danej chvíle a pozeráme sa do očí nášho drahého Spasiteľa. Vtedy, s očami uprenými na Neho, dokážeme s radosťou odložiť nabok svoje práva, aby sme mohli pozdvihnúť iných. To znamená podriadenie sa.

Letná výzva #9

 1. Tento týždeň zámerne hľadaj niekoho, komu sa môžeš podriadiť: pastor, mládežnícky vedúci, šéf, rodič.
 2. Vzdaj sa tento týždeň sledovania obľúbeného programu a namiesto toho vezmi niekoho von do kaviarne. 
 3. Urob doma zámerne nejakú prácu bez toho, aby ťa o to niekto žiadal.

Fotografia: Milada Vigerova/Unsplash