Pre študentov letné prázdniny zvyčajne predstavujú užívanie si pomalšieho tempa a rôznych zábavných aktivít: dovolenky, tábory, neskoré vstávanie a výlety s kamošmi. Instagram mi už vybuchuje fotkami vonkajších kaviarničiek, prechádzok v prírode a kopcov zmrzliny. Študenti sú pripravení na leto!

Pre pracovníkov s mládežou však leto môže byť náročné. Čas, kedy oddych je to posledné, čo by si zvládol. Neprináša ti slovo tábor rozporuplné pocity plné lásky aj nenávisti? Všetci sa naň tešíme, napriek mesiacom vyčerpávajúceho plánovania. A čím je dátum tábora bližšie, tým viac ledva prežívame dni (najmä ak máš na tábore viac ako jednu zodpovednosť)!

Z POINT online by sme ťa chceli povzbudiť, aby bolo tento rok tvoje leto iné. Také, ktoré je plné, no napriek tomu zvládnuteľné, v ktorom budeš slúžiť a zároveň osobne zažívať viac toho Boha, ktorému slúžime. S radosťou ti ponúkame príležitosť zúčastniť sa leta desiatich výziev v duchovných disciplínach.

Čo sú duchovné disciplíny?

V prvom rade, presný termín „duchovné disciplíny” ani celý zoznam v Biblii nenájdeš. Sú tam však konkrétne prípady, kedy sa spomínajú slová disciplína alebo cvičenie v zmysle „usilovne zápasiť o to, aby sme sa stali zbožnými”. Duchovná disciplína je tréning, ktorý skrze pokyny a cvičenie prehlbuje či zdokonaľuje moje duchovné kráčanie s Bohom.

Zastav sa na chvíľu a spomeň si na niečo, čo si v živote dosiahol – bolo to náročné, alebo si na to nepotreboval vyvinúť žiadne úsilie? Takmer všetko, čo v živote dosiahneš, zvykne prísť len po tom, ako sa v tom cvičíš: škola, športy, hudobné nástroje, jazyky, práca,… Možno si nikdy príliš nepremýšľal o tom, že by si sa cvičil duchovne. Ale rovnaké pravidlá, aké sú nevyhnutné pre väčšinu dosiahnutých vecí v živote, sú nevyhnutné i pre rast a rozvoj tvojho ducha.

Prečo sú duchovné disciplíny dôležité?

Biblia nás povzbudzuje, aby sme sa Bohu páčili. Táto terminológia je trochu zradná, keďže Bohu sa už páčime skrze zachraňujúce dielo Pána Ježiša. Avšak stále zápasíme o to, aby sme sa Bohu páčili v našom každodennom vzťahu s Kristom.

 • Kto sa však chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a pozná mňa…” (Jer 9:23)
 • …Preto… usilujeme sa, aby sme sa mu páčili.” (2Kor 5:9)
 • A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.” (R 12:2)
 • …tak moja duša dychtí po tebe, Bože. … Hlbina hlbine ozýva sa…” (Ž 42)
 • Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.” (Heb 12:14)
 • … Radšej sa cvič v pobožnosti… pobožnosť je užitočná na všetko, lebo má prisľúbenie pre terajší aj budúci život…” (1Tim 4:4 – 12)

Takže ak si dáme za cieľ zbožnosť a byť ako Kristus, biblický spôsob, ako na to, je prostredníctvom tréningu – „cvičenia sa”. Preto sú duchovné disciplíny kľúčové pri posvätení. Život posvätenia je životom osobného spoločenstva s Otcom v milujúcej dôvere a poslušnej službe.

Vo svojej knihe Spiritual Disciplines for the Christian Life (v českom preklade: Zbožnost není zadarmo) Donald Whitney píše, že: „Jediná cesta ku kresťanskej dospelosti vedie cez tréning duchovných disciplín.”

Ako duchovné disciplíny vyzerajú?

 • Milovaní, keďže máme takéto prisľúbenia, očistime sa od všetkých škvŕn tela i ducha a v Božej bázni zavŕšme svoje posvätenie.” (2Kor 7:1)
 • Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite.” (Kol 2:6)
 • Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha.” (Kol 3:1)
 • Posväť ich v pravde: tvoje slovo je pravda!” (Jn 17:17)
 • … a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.” (1Pt 2:2)

Duchovná disciplína je činnosť, ktorej výsledkom je duchovné ovocie. Stačí sa nám pozrieť do Biblie a v Ježišovom živote hneď nájdeme príklady takýchto činností.

Ako dlho potrebujeme nejakú duchovnú disciplínu trénovať?

Až kým ju nemáme zvládnutú tak, že ju vykonávame prirodzene, bez rozmýšľania. V knihe Malcoma Gladwella Výnimoční (Outliers) poukazuje výskum, ktorý spomína, na to, že na osvojenie si akejkoľvek disciplíny je potrebných približne 10 000 hodín. To je veľa roboty a určite to nie je ľahké! Honba za svätosťou si vyžaduje disciplínu.

Možno poznáš výrok Dietricha Bonhoeffera: „Milosť je zdarma, ale nie je lacná.” Celá myšlienka, ktorú nájdeš v jeho knihe Cena učeníctva, znie: „Lacná milosť je milosťou bez učeníctva, milosťou bez kríža, milosťou bez živého a vteleného Ježiša Krista. Drahá milosť (naopak) je drahá preto, že stojí človeka život, a milosťou je preto, že človeku jediný skutočný život prináša.”

Výsledok tréningu duchovných disciplín nespočíva v samotnom tréningu, ale v sile a raste, ktoré tvoria v našom duchu. Budú nás niečo stáť a budú si vyžadovať veľa obetí a sebakontroly. Ale v konečnom dôsledku zakúsime a nájdeme v tejto honbe za duchovnými disciplínami radosť a získame schopnosť odrážať Kristov charakter na každodennom základe.

Čo robí z niečoho duchovnú disciplínu?

NIE SÚ:

 • zoznamom vecí, ktoré máme a nemáme robiť;
 • iba pre duchovných obrov či teologicky podkutých;
 • spásonosné (potrebné na získanie spasenia) a NEovplyvňujú našu dokonalosť v Kristovi;
 • jednorazové (ide skôr o pretrvávajúcu činnosť, z ktorej sa stane zvyk);
 • také, že by ťa odvádzali od Boha;
 • umelé;
 • mystické.

:

 • túžbou po Bohu – byť ako Kristus;
 • pre VŠETKÝCH (tých, čo sú v škole, v práci, ktorí sú zaneprázdnení, pre vedúcich, nových i dospelých veriacich);
 • modelované a vyzdvihované v Biblii;
 • základom pri posvätení;
 • osobné aj spoločné (smerom dovnútra aj von);
 • prehlbujú náš vnútorný (duchovný) život.

Kde začať?

Počas nasledujúcich desiatich týždňov sa zameriame na desať duchovných disciplín a budeme ich viac objavovať – každý týždeň jednu. Podobne ako sme to robili v advente, prinesieme výzvy pre teba osobne i pre tvoju skupinu (skupinku, mládež, tím, tábor,…). Okrem výziev tu budú aj otázky na zamyslenie a aplikácia. Vytvorili sme tiež facebookovú skupinu, kde môžeme spolu zdieľať fotky, videá a poznámky k jednotlivým skúsenostiam.

A teraz si možno vravíš: „ĎALŠÍ záväzok počas môjho najviac zaneprázdneného obdobia? Nie, ďakujem!” Prosím, nechoď týmto smerom, náš zámer je presne opačný. Chceme, aby tieto výzvy boli povzbudzujúce a zábavné, NIE stresujúce a časovo náročné. Naším cieľom je vytvoriť komunitu bežných ľudí, ktorý každý deň zápasia o to, aby boli viac ako Kristus, dokonca aj uprostred náročného obdobia.

Ako by to vlastne malo vyzerať? Možno niekedy trochu chaoticky, inokedy zas lepšie – a presne to chceme vidieť i ukázať! Chceme sa o seba oprieť, učiť sa od seba a povzbudzovať sa navzájom pri objavovaní duchovných disciplín. 

Tak čo si o tom myslíš? Vyskúšaš to? Nemáš čo stratiť!

Budeme sa tešiť, keď sa k nám budúci týždeň pridáš pri Letnej výzve #1!

Klikni tu a pridaj sa už teraz do FB skupiny.

Odporúčanie na ďalšie štúdium

Ak chceš o tejto téme vedieť viac, odporúčame:

Fotografia: Belle Co/Pexels

Grafika: Emma Chládecká