Nech vás Boh požehná nepohodlím v ľahkých odpovediach, polopravdách a povrchných vzťahoch, aby ste mohli žiť v hlbine svojho srdca.

Nech vás Boh požehná hnevom nad nespravodlivosťou, útlakom a vykorisťovaním ľudí, aby ste mohli pracovať pre spravodlivosť, slobodu a pokoj.

Boh vás požehnaj slzami, preliatymi za tých, ktorí trpia bolesťou, odmietaním, hladom a vojnou, aby ste mohli natiahnuť ruky k ich úteche a obrátiť ich bolesť na radosť.

A nech vás Boh požehná dostatkom bláznovstva, aby ste mali odvahu byť vo svetle iní a robiť veci, ktoré iní hovoria, že sa nedajú.

A požehnanie Boha Otca, Syna a Ducha Svätého nech zostáva s vami vo všetkej vašej láske a modlitbách pre dnešný deň a naveky vekov.

Amen

Originálny text, fotografia: Jon Tyson/Unsplash