Majstrovské diela sú jedinečné. Jediné svojho druhu. Stvorené na konkrétne a jedinečný účel. Každá ľudská bytosť sa učí iným spôsobom a funguje vo vzťahoch rovnakým spôsobom. Extroverti spravidla viac inklinujú k skupinovým aktivitám a introverti k aktivitám jeden na jedného. Ale nemusí to tak byť vždy. Ja osobne sedím niekde uprostred, a preto si môžem užívať obe strany spektra.

Usilovný záhradník

Bez ohľadu na toto, na to, aby sme mohli efektívne učiť jednotlivých ľudí, musíme ich aj vnímať ako jednotlivcov, počúvať ich ako jednotlivcov a mať k nim vzťah ako k jednotlivcom. Ak sa my, ako tvorcovia učeníkov, nikdy nedostaneme k tomu, aby sme kultivovali alebo sa do hĺbky starali o niečiu individuálnu a jedinečnú „pôdu duše“ jeden na jedného, ja osobne som presvedčený, že ich korene by mohli zakrpatieť a nezakorenia sa tak hlboko, aby mohli byť zrelým a plodným stromom „zakoreneným v Pánovi“.

Dávajme si teda pozor, aby sme sa nestali iba továrňami. Musíme byť tým usilovným záhradníkom, ktorý skutočne rozumie jedinečným potrebám rastu každého semienka, ktoré nám Boh dáva do starostlivosti, v kontexte krásneho, organického a úchvatného sadu.

Poznaní do hĺbky

Milujem križovatky! Jednoducho milujem zastaviť čokoľvek, čo práve robím, a prechádzať sa doslovne aj obrazne s tými, s ktorými mi Boh preťal cesty. Milujem im v tichosti ukazovať, že ich vidím tým, že im venujem čas, pýtam sa ich otázky a potom som ticho a počúvam ich. A tým myslím naozaj ich počúvam tak hlboko, že sa cítia hodnotní až do úplnej hĺbky.

Milujem, keď si spolu môžeme nahlas čítať Bibliu alebo naše GRO biblické štúdium počas prechádzky (Mimochodom, takto to robili aj v Ježišových časoch. Nahlas. Takto Filip v Skutkoch 8:38 – 40 vedel, že etiópsky eunuch čítal z Izaiáša. Čítal nahlas.).

Obaja potrebujeme Ježiša

Milujem rozhovory s Otcom, keď kráčame s otvorenými očami. (Tak to robil aj Ježiš.) Milujem, keď sa môžem s nimi zdieľať s mojimi osobnými zápasmi. Rád im ďakujem aj za to, ako mohli učeníkovať oni MŇA počas našej prechádzky niečím, čo povedali. Zvyčajne sú z toho šokovaní!

Hovorím im, ako veľmi aj ja osobne potrebujem kráčať s nimi. Je pre nich ohromujúce počuť, že môžu mať dopad na život starého muža ako som ja, ktorý potrebuje Ježiša tak veľmi, ako ho potrebujú oni. Ako som povedal, milujem križovatky! Aj vy by ste mali. Je tu toľko mladých ľudí na svojej vlastnej ceste, ktorí potrebujú, aby sme sa jednoducho zastavili, pozreli, opýtali a počúvali.

Fotografia: Ivan Lenin/Unsplash