Je zopár dobrých pravidiel, ktoré môžu pomôcť tvojej skupinke aj učeníctvu všeobecne. Nechaj sa nimi inšpirovať a z času na čas sa k nim počas roka vráť.

 1. Pravidelne sa modli za dievčatá a chlapcov, ktorých ti Pán Boh zveril.
 2. Pros Ho, aby ti ukazoval, čo máš s nimi robiť, čo preberať, čo ich učiť. Materiály sú len návod. To, čo povie Duch Svätý, je však smerodajné.
 3. Dávaj ich na prvé miesto, nesústreď sa na svoje vlastné túžby, rob z nich Kristových učeníkov, nie svojich.
 4. Dovoľ im, aby s tebou žili život a videli doň – pomáhať s prácami okolo domu, tráviť čas s rodinou… Ak to znamená, že ťa uvidia aj zlyhať, neprekáža to. Aspoň sa naučia aj o pokání, ospravedlnení a odpustení.
 5. Zostaň s nimi v kontakte počas týždňa aj mimo skupinky – cez email, facebook, instagram, SMS.
 6. Daj im vedieť, že sa za nich modlíš.
 7. Uč ich, aj keď ich neučíš – napríklad o vedení ich uč tak, že dovolíš každému členovi skupinky ti pomôcť s jej prípravou a vedením.
 8. Trávte spolu čas toľko, koľko sa len dá. Povzbudzuj ich. Buď ich fanúšik číslo jeden. 
 9. Príkladom ich uč, ako sa modliť, dávať desiatok (podporujte nejakého pracovníka v cirkvi alebo misionára – modlite sa za neho, podporujte ho finančne).
 10. Vyzývaj ich, aby sa naučili naspamäť vybrané verše z Biblie a maj pripravenú odmenu pre tých, ktorí si zapamätali najviac.
 11. Ukáž im, že ti môžu dôverovať na základe vecí, ktoré robíš a ukáž im, že veci, o ktorých sa rozprávate zostanú iba medzi vami (pokiaľ to nie je niečo, kedy by mohlo dôjsť k ohrozeniu života).
 12. Sám buď vzorom v raste, buď flexibilný a dynamický, aby si predišiel možnej duchovnej stagnácii tvojej skupinky alebo jej členov.

Séria Fun facts o učeníctve je inšpirovaná knihami Vo Vitrínke a Pod kapotou, ktoré si môžeš zakúpiť tu.