Každý má otca. Každý je niekoho dcérou alebo synom. Uvedomujúc si to alebo nie, otcovia zastávajú v našich životoch kľúčovú úlohu. Náš vzťah s otcom ovplyvňuje naše nazeranie na svet, na seba na naše vzťahy.

Prečo práve otec? Tú otázku si aj ja niekedy kladiem. No keď Boh vymýšľal, ako usporiadať vzťahy v rodine a komu dá aké úlohy (že otcom napríklad prináleží aj odzrkadľovať charakter nebeského Otca), isto musel vedieť, čo robí. Som si tým stopercentne istá.

No sme predsa ľudia a žijeme v pokazenom svete a preto veci či ľudia často nedávajú zmysel, zabúdajú, zraňujú. Je tu však jedna (z mnohých) dobrá správa. Boh si nevybral podobu „Nebeského Otca“ len tak náhodne. Túži po tom, aby sme u Neho mohli zakúšať pravé, dokonalé a bezchybné otcovstvo. Ježiš to zažíval. A my ako dcéry a synovia Kráľa máme rovnaké právo.

Tak skús a nechaj Otca (aj cez tento manuál na skupinky alebo stretnutia či témy), aby si ťa pritiahol bližšie a ukázal ti (a aj ľuďom okolo teba) svoje milujúce srdce.

Materiál, ktorý budeme publikovať nasledujúce týždne, bol vytvorený ako záverečná práca v Škole pre pracovníkov s mládežou v roku 2017.

Fotografia: Kelli McClintock/Unsplash