Pred časom som videl boxera, ktorý mal na hrudi vytetované „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ Mal však apoštol Pavol na mysli víťazstvá v bojových športoch, keď písal svojim priateľom do filipskej cirkvi v 1. storočí? 

Jednou z častých chýb, s ktorými sa pri citovaní Biblie stretávam, je ignorovanie kontextu. Aj keď citujeme Bibliu so správnym zámerom – máme za cieľ našich mládežníkov či dorastencov učiť, povzbudiť či napomenúť – bez správnych zručností sa ľahko môže stať, že v skutočnosti im vôbec nebudeme hovoriť Božie slovo. Zasadenie textu do kontextu je jednou zo základných spomedzi týchto zručností, ktorá nám pomáha slúžiť im Božím slovom lepšie.

Až smiešnym príkladom ignorovania kontextu by bolo použitie výroku „Boha niet!“, ktorý je tiež z Biblie. I zbežný pohľad na kontext – pár slov pred a po – nám však rýchlo ukáže, že tento výrok chce povedať presný opak. Predchádza mu totiž uvádzacia veta „Blázon si v srdci hovorí:“ (Žalm 14:1).  

Pri extrémnych príkladoch, ako je tento, nám to pripadá automatické. Ľahko si uvedomujeme dôležitosť kontextu, keď nám citovaný text nezapadá do nášho celistvého obrazu o biblickom učení. Ťažšie to už však býva v prípadoch, kde je možných viacero výkladov a rozpor medzi nimi nám nepripadá vážny. 

O to viac je však dôležité, aby sme práve vtedy zbystrili pozornosť. Je to ako s pilotovaním lietadla. Veľkú odchýlku od správneho kurzu si pilot všimne hneď a rýchlo ju skoriguje. Malá odchýlka je na prvý pohľad zanedbateľná, ale po čase môžeme ľahko skončiť v inej krajine, než kam sme mali namierené.  

Tento článok je od našich priateľov na leaderxpress.cz

Pokračuj v čítaní

Fotografia: Fa Barboza/Unsplash