V predchádzajúcej časti tejto série sme sa pozreli na prvú dôležitú časť skupiniek: atmosféru. Dnes pre teba máme ďalší tip – Použi “späťák”. Čo to je?

Veríme, že dôležitým momentom na skupinke je vracať sa k tomu, čo sa naučili minulý týždeň (alebo na vašom poslednom stretnutí) a ako to aplikovali do každodenného života. Môže to byť formou otázky, inokedy testu či aktivity. 

Napríklad ste jednu skupinku venovali hodnotám. O týždeň sa ich môžeš opýtať: Do akej hodnoty si posledný týždeň investoval/a najviac zdrojov (času, peňazí)? 

Alebo ste sa spoločne pozreli na evanjelium. V rámci opakovania sa dajte do dvojíc a skúste si navzájom do troch minút povedať evanjelium. Môžete pri tom kresliť, používať Bibliu… Kým jeden človek rozpráva, druhý pozorne počúva a na konci si dajte spätnú väzbu, ako vám to išlo a čo ste zabudli, čo povedali jasne a pod. 

Alebo študujete Knihu sudcov. Po tom, ako si prečítate víťaznú pieseň Debory a Báraka, ktorí svojím chválospevom oslavovali Boha za víťazný boj, im môžeš dať za úlohu nájsť ďalšie chválospevy (napr. v knihe Exodus alebo v Novej zmluve) a napísať vlastný víťazný hymnus za posledný rok. O týždeň im úlohu skontroluj: podarilo sa im nájsť ďalšie chválospevy (Mojžišova pieseň o víťazstve, Máriin chválospev alebo chválospev Anny)? Čo zaujímavé si na nich všimli? Spýtaj sa na ich vlastný chválospev a ak chcú, môžete si z nich prečítať úryvky. 

Možností je mnoho. Veríme, že aj používaním “späťáku” sa nielenže môžete pozrieť na to, čo si pamätáte a čo z poslednej skupinky vo vás zanechalo najväčší dojem, ale tiež na to, ako ste porástli a ako sa vám darí aplikovať to, čo sa spoločne učíte. O dva týždne sa môžeš tešiť na ďalší fun fact o učeníctve – pozrieme sa na výzvy a domáce úlohy!

Séria Fun facts o učeníctve je inšpirovaná knihami Vo Vitrínke a Pod kapotou, ktoré si môžeš zakúpiť tu.

Fotografia: Jonatan Pie/Unsplash