Niektorí mladí ľudia si budúce povolanie (alebo službu) vyberajú zhruba v polovici obdobia dospievania, na konci strednej školy. Idú na vysokú školu alebo nastúpia do zamestnania s jasnou predstavou o tom, kam mieria. Mnohí ďalší ukončia strednú školu a nastúpia na vysokú bez toho, aby mali dostatočne jasno v tom, čo chcú robiť a čoho chcú dosiahnuť. V priebehu štúdia aj niekoľkokrát zmenia hlavný odbor. Môžu striedať zamestnanie. Alebo sa rozhodnú narýchlo, čo v nich neskoršie vyvolá pocit, že sú lapení do paste a svojho rozhodnutia ľutujú. 

Príčiny ťažkostí pri voľbe povolania alebo služby

 • Tlak rodiny (tlak nasledovať povolanie rodičov, tlak rozhodnúť sa čo najskôr)
 • Spoločenský tlak (tlak zo strany školy, komunity, cirkevného zboru)
 • Okolnosti (nedobrá atmosféra domova – rýchly únik, finančné tlaky)
 • Výsledky z minulosti (slabé výsledky na strednej škole limitujú ďalšie smerovanie)
 • Osobnosť (či je človek orientovaný na ľudí alebo je skôr analytický a podnikavý)
 • Záujmy a schopnosti
 • Hodnoty 
 • Teológia (poslušnosť voči Bohu)

Dôsledky pri zlej voľbe služby alebo povolania

 • Nespokojnosť 
 • Nestabilita
 • Emocionálne problémy
 • Nízka sebaúcta
 • Duchovné dôsledky (pocit, že Boh nás opustil)

Biblický pohľad na voľbu povolania alebo služby

 1. Boh človeku prikazuje, aby pracoval. Lenivosť odsudzuje.
 2. Poctivá práca robí človeku česť.
 3. Nemáme pracovať nepretržite (Boh ustanovil deň odpočinku)
 4. Človek by mal pri práci uplatňovať svoje jedinečné dary a práca by mala byť v súladu s jeho povahou. (v ideálnom prípade by mala využívať jeho dary)
 5. Kresťan by s mal pri práci usilovať o vynikajúce výsledky.
 6. Pri voľbe povolania by sa človek mal nechať viesť Bohom

Reakcia na otázku voľby povolania alebo služby

Voľba povolania alebo služby je hlboko osobné rozhodnutie.

Tento článok je od našich priateľov na leaderxpress.cz

Pokračuj v čítaní

Fotografia: Jordan Scott/Unsplash