Možno máte na dorastoch a mládežiach po lete nových ľudí, ktorým chceš pomôcť ešte lepšie zapadnúť. Čo tak napríklad vyskúšať icebreakre, v ktorých musia menšie skupinky spolupracovať? V dnešnom článku nájdeš 4 hry, v ktorých otestujú nielen svoju schopnosť komunikovať.

Novinová (10 minút)

Mládežníkov rozdelíme do menších skupín (cca 5 hráčov). Každá dostane niekoľko novín alebo letákov, je však dôležité, aby všetky skupiny dostali rovnaké druhy (potrebujeme niekoľko kópií – použite napr. letáky, ktoré dostávate do poštovej schránky). V každom kole príde jeden hráč zo skupiny k vedúcemu v strede, ktorý mu ukáže výstrižok z novín (slovo, obrázok, číslo). Úlohou hráča je dobehnúť ku skupine, opísať výstrižok, nájsť ho, vytrhnúť a dobehnúť ako prvý k vedúcemu. Body dostávajú prvé tímy (napr. 3, 2, 1).

Ľudské stavby (10 minút)

Hráčov rozdelíme do menších skupín (cca 5 hráčov). Vedúci zakričí na začiatku kola „stavbu“, ktorú má tím vytvoriť iba zo svojich tiel. Kolo trvá 30 sekúnd (alebo v prípade ťažších kôl minútu), počas ktorých musí tím vytvoriť čo najlepšie znázornenie témy.

Môžete využívať stavby (Šikmá veža v Pise, Eiffelova veža, Socha slobody), umelecké diela (Posledná večera, Zrodenie Adama), ale aj jedlá (Big Mac menu, chleba s džemom a mravcami, svadobná torta). Vyvolávač rozdá body (napr. 3, 2, 1) podľa originálnosti a toho, ako dobre pojem znázornili. Vyhráva tím s najväčším počtom bodov.

Tichá pošta (10 – 15 minút)

Hráči sa postavia do radov v skupinách (opäť asi 5 – 8 členov v jednej skupine), čelom k jednej stene. Potom posledným členom v skupine ukážeme zadanie: obrázok, situáciu (objavenie Ameriky a pod.) a oni to musia buď nakresliť prstom na chrbát ďalšiemu v skupine (ak ide o obrázok), alebo zahrať pantomimicky (situácia). Tak túto „správu“ posúvajú až úplne dopredu, kde posledný člen buď vec nakreslí na papier, alebo povie, čo si myslí, že to bolo. Bod získava skupina, ktorá je najbližšie k pôvodnému zadaniu.

Bitky robotov (20 minút)

Pred začiatkom hry vytvoríme menšie tímy. Každý si na začiatku vyberie jedného hráča, ktorý bude robotom. Majú 5 minút na to, aby si vymysleli povely, ktorými ho budú navigovať – môžeme určiť tému – napr. môžu používať iba názvy filmov (teda dopredu bude „Rýchlo a zbesilo“, útok – „Rambo“ a pod.). Po 5 minútach vyberieme 2 tímy, ktoré spolu bojujú – robotovi zaviažeme oči a dáme mu na ruky šatku (alebo niečo iné a bezpečné „na boj“). Následne tímy navigujú robota, ktorý má čo najviac krát udrieť šatkou protihráča. Po nejakom čase ukončíme kolo a vyhlásime víťaza. Meníme družstvá.

Alternatíva: Každý člen tímu má na starosti jeden povel (resp. viac), takže sa pri navigácii musia striedať a učí ich to kooperácii.

Dúfame, že aj tieto icebreakre pomôžu tvojim mládežníkom spoznať sa viac!